آقاي جهانگيري!، از خودت بگو!

دولت آنقدر همه كم كاري‌ها و مشكلات عملكرد خود را تقصير عوامل بيروني و خصوصاً دولت قبل انداخته كه ديگر رسانه‌هاي اصلاح طلب هم خسته شده‌اند. آفتاب يزد در مورد سخنان دو روز قبل اسحاق جهانگيري كه گفته بود شايد در مورد دولت قبل باز هم موتور انتقاد را روشن كند، با كلي بدوبيراه به دولت قبل نوشته كه روشن شدن اين موتور فايده‌اي ندارد: «عمق فجايع دولت‌هاي نهم و دهم تا همين جاي كار هم تا پوست و استخوان همه ايرانيان نفوذ كرده، بيش از اين هم اگر باشد تفاوتي در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد نمي‌كند. رخدادهاي تلخ، زماني كه بيش از حد تكرار شوند ديگر اثرگذاري خود را در جامعه از دست مي‌دهند، بنابراين ادامه گفتن از دولت قبل چه مزايايي خواهد داشت؟ تقريباً هيچ!»
آفتاب يزد با اين مقدمه، از جهانگيري مي‌خواهد در مورد موضوعات ديگر موتور خود را روشن كند: «دولت روحاني حالا در شرايطي كه نارضايتي‌ها افزايش يافته نمي‌تواند چشم انتظار حمايت از مخالفانش باشد و به آنها خرده بگيرد كه چرا نقاط مثبت را نمي‌بينيد! چه خوب كه جهانگيري موتور خود را روشن كند و بگويد در دولت چه خبر است كه مردم هشت ماه بعد از انتخابات پذيراي بذرهاي نااميدي شدند!»
اين گزارش مي‌افزايد: «حالا عملكرد روحاني و ناديده گرفتن مطالباتي كه وعده آنها را داده بود بيش از هر چيز به دوش اصلاح طلباني افتاده كه از اعتبار خود هزينه كردند تا مردم را پاي صندوق‌ها بياورند. اسحاق جهانگيري بايد به عنوان نماينده اصلاح طلبان بگويد در دولت چه خبر است؟ محمدرضا عارف كه در سال 92 با انصراف خود نقشي بي بديل در پيروزي روحاني داشت گلايه مي‌كند كه رابطه دولت با حاميانش خوب نيست! جهانگيري مي‌تواند درباره اين موضوع به طور صريح صحبت كند كه آيا جرياني در دولت، او را به حاشيه رانده‌اند و آقاي معاون اول ديگر اول نيست؟ امروز وزارت خارجه پويايي دولت يازدهم را ندارد، وزارت داخله كه از همان دولت يازدهم راهش را با اصلاحات جدا كرده بود، معاونت زنان كم رنگ شده است، وزير علوم را اعلام كردند براي رعايت برخي محدوديت‌ها انتخاب بيست و يكم رئيس جمهور را به مجلس معرفي كردند! قيمت ارز بالا رفت! مؤسسات مالي و اعتباري بار سنگيني بر دوش بيت المال شدند... »
روشن است سخن گفتن دولتمردان روحاني از دولت قبل ديگر براي حاميان دولت جذابيتي ندارد. آنها به خوبي حس مي‌كنند مطالباتشان زير بار حجم بالاي انتقاد از دولت قبل گم شده است. محمد عطريانفر هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته كه «جامعه وقتي پوست‌اندازي كرده و دولتي را تغيير مي‌دهد، در مقطع زماني كوتاهي مثلاً سه ماه تا شش ماه مي‌پذيرد كه دولت پيشين نقد شده و اشكالات آن مرتفع شود. با اين حال نمي‌توان تاپايان دولت دوم با چنين رويه‌اي پيش رفت و دولت قبل را به صورت هميشگي به نقد كشيد. » استيضاح براي توضيح ‌يا شنيدن درددل‌هاي وزیر؟! استيضاح حداقل دو وزير در دستور كار مجلس است و استيضاح سوم هم در راه. طبيعتاً اين استيضاح‌ها ابزار نظارتي مجلس بر دولت است تا دولتمردان توضيح دهند كه چه كرده‌اند و درباره عملكردشان نمايندگان مجلس را قانع كنند. اما گويا اصلاح طلبان نگاه ديگري به استيضاح دارند. در سرمقاله روزنامه شرق، طرح استيضاح ربيعي و آخوندي در مجلس شوراي اسلامي را مورد اشاره قرار داده شده و آمده است كه: «در شرايطي كه دولت دوازدهم نيمي از سال اول فعاليت خود را گذرانده، به نظر مي‌رسد مي‌توان همچنان مسائل را با جلسات درون‌كميسيوني و نوعي همراهي به پيش برد تا اينكه كار به استيضاح كشيده شود. » يعني قدم اول آن است كه مجلس اساساً از اين ابزار نظارتي استفاده نكند. ولي اگر هم استفاده كرد، روزنامه شرق معتقد است كه «پيشنهاد مي‌كنم حالا كه استيضاح دو وزير كليدي كابينه اعلام وصول شده است، از فرصت استيضاح براي هم‌گرايي بيشتر، شنيدن دغدغه‌هاي وزرا و همچنين رأي منفي بالا به استيضاح براي دادن سيگنال مثبت به مجموعه دولت و بدنه عظيم اين دو وزارتخانه در راستاي اصلاحات واقعي استفاده شود. » در واقع استيضاح قرار است تبديل به جلسه استماع درد دل‌هاي وزير شود. با اين حساب ديگر چه فايده براي ابزار نظارتي مجلس؟! يعني قدم دوم در صورتي كه نتوانستند جلوي استيضاح را بگيرند، بي خاصيت كردن آن است.
خرید بلیط