200 شهر کشور راديولوژيست ندارند!


گروه اجتماعي: 200 شهر کشور راديولوژيست ندارند و به اذعان مسوولان وزارت بهداشت کمبود متخصص راديولوژي در سراسر کشور واضح است؛ در اين ميان سوال مطرح شده اين است که در خلاء اين کمبود، نيازهاي اورژانسي ساکنان اين مناطق چگونه بايد پاسخ داده شود؟ پيش از اين راديولوژيست‌ها نسبت به انجام سونوگرافي در مطب توسط متخصصان زنان و زايمان و البته اخذ وجه در قبال ارايه اين خدمت انتقاد کرده بودند؛ مبحثي که ابلاغيه اخير وزارت بهداشت تکليف آن را مشخص و مجددا تاکيد کرد که «همچنان انجام سونوگرافي توسط متخصصين فاقد مدارک آموزشي معتبر تاييد شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت و اخذ تعرفه در مطب پزشکان مذکور تخلف انتظامي‌و تعزيراتي محسوب مي‌شود.»
 همچنين در بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تاکيد شده که «بخشنامه مذکور صرفا در راستاي تامين نياز کمک تشخيصي متخصصين زنان و زايمان داراي گواهينامه معتبر و در بيمارستان‌هاي دانشگاهي با شرايط اعلامي‌مجاز مي‌باشد.» اين انتقاد و اعتراض راديولوژيست‌ها در حالي است که طبق اعلام وزارت بهداشت کمبود راديولوژيست بويژه در مناطق محروم امري مبرهن است و قاعدتا متولي نظام سلامت کشور، بايد به نحوي نياز ساکنان اين شهرها به اين خدمات را پاسخ دهد. در هر حال گويا بخشنامه اخير وزارت بهداشت هم نتوانست راديولوژيست‌ها را راضي کند؛ اين درحالي است که طبق اعلام وزارت‌بهداشتي‌ها همه ابلاغ‌ها در اين زمينه با هماهنگي انجمن راديولوژي و با تاييد آنها انجام شده است و معاونت درمان وزارت بهداشت با توجه به شرايط موجود از جمله عدم دسترسي به نيروي متخصص راديولوژيست در مناطق محروم و طي جلساتي مفصل و فني با اعضاء انجمن راديولوژي و لحاظ کردن نظرات آنها، آيين‌نامه توانمندسازي متخصصين زنان و زايمان براي انجام سونوگرافي سطح يک در مراکز دولتي مناطق محروم را ابلاغ کرده و البته بر اجراي آن نظارت خواهد داشت. 
در همين حال دکتر قاسم جان‌بابايي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به آيين‌نامه انجام سونوگرافي سطح يک توسط متخصصان زنان و زايمان گفت: وزارت بهداشت به‌عنوان متولي سلامت جامعه بايد تامين‌کننده منافع عمومي‌باشد و خط قرمزش هم حمايت از حقوق دريافت‌کننده خدمات يعني آحاد مردم به خصوص در زمان رنج و بيماري است. وي افزود: کمبود متخصص راديولوژي در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه يافته که هميشه اولويت خدمت براي دست‌اندرکاران حوزه سلامت بوده است، واضح و مبرهن است. شايد اين کمبود در برخي موارد بخصوص موارد غير اورژانس خطرات جاني نداشته باشد، اما در مواردي که سلامت مادر باردار و فرزند وي مطرح است، اهميتي دو چندان دارد. 
جان‌بابايي ادامه داد: در برخي کشورها نيز ساير رشته‌هاي تخصصي با گذراندن دوره آموزشي و کسب مجوز مي‌توانند سونوگرافي رشته تخصصي خودشان را انجام دهند و اين کار را در راستاي اتخاذ تصميم سريع‌تر و صحيح‌تر براي بيماران خود استفاده مي‌کنند. معاون درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد: اين معاونت با توجه به شرايط موجود از جمله عدم دسترسي به نيروي متخصص راديولوژيست در مناطق محروم و طي چهار جلسه مفصل و فني با اعضاء انجمن راديولوژي و لحاظ کردن نظرات آنها، آيين‌نامه توانمندسازي متخصصين زنان و زايمان براي انجام سونوگرافي سطح يک در مراکز دولتي مناطق محروم را ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهد داشت. 
جان‌بابايي همچنين در پايان گفت: انتظار مي‌رود متخصصين راديولوژي نيز ضمن همراهي با سياست‌هاي کلي نظام سلامت در جهت دسترسي عادلانه آحاد ملت به خدمات تشخيصي و درماني مناسب، نظرات خود را از مجاري قانوني و به صورت فني و کارشناسي پيگيري کنند.

خرید بلیط