لبخند فساد به مناظره ۹۰

برنامه 90، یک سکانس از فیلمی بود که ببینیم در فوتبال و جامعه ما چه می‌گذرد. یک صحنه عدم تفاهمی که وقتی فردایش را ببینیم و سیل توئیت‌هایی که به راه افتاده، می‌بینیم که واقعا یارگیری انجام شده است. عده بسیار زیادی پشت سر کریمی و یک عده هم پشت سر ساکت. ساکتی که سوالات کریمی را از قبل می‌دانست و اوراق و خودش را آماده کرده بود و خیلی خونسرد جواب کریمی ای را می‌داد که هیجان زده بود. درحقیقت یک رودررویی نابرابر بود. فردوسی‌پور زیرکانه در کنار ساکت قرار گرفته بود. عادل فردوسی‌پور همبازی علی کریمی نبود. علی کریمی پراکنده یک سری فکت‌هایی را می‌آورد که عمده نبودند. ما نمی‌خواهیم وانمود کنیم که فساد فوتبال در فدراسیون جریان دارد. در حقیقت فساد فوتبال یک عامل سازماندهی شده است، مربوط به شبکه‌ای که خارج از فدراسیون عملکرد دارد و اینجاست که علی کریمی اگر فردگرایی را کنار گذاشته بود، با یکسری آدم‌هایی که این مبارزه را در طول 10 سال گذشته شروع کردند، مثل مایلی‌کهن، علی دایی و خودش و من کنار هم می‌نشستیم و همفکری می‌کردیم که او چگونه در 90 ظاهر شود و فساد کجاست؟
پیروزی فساد
درحقیقت در پاسخ به این که کی پیروز شد باید بگویم که شبکه فساد! چون شبکه فساد خیلی ماهرانه آمد و دید مردم را به این طرف کشاند که فساد در فدراسیون فوتبال است درحالی که اینطور نیست. زمانی که بایک تلفن به داور حکم می‌شود که باید فلان تیم را برنده اعلام کند و مورد پذیرش داور واقع می‌شود چون می‌ترسد. «ساکتی» که در 90 نشسته بود و به‌نظرم یک مدیر فوتبالی متبحر است و می‌تواند در خدمت فوتبال ایران باشد اما شبکه فساد یک پرده برمی‌دارد و می‌گوید که قهرمان ما علی‌کریمی است و نماینده فساد هم ساکت. در حالی که اینطوری نیست. یک نیروی عظیم، بزرگ و مخربی خارج از فدراسیون است که به صورت یک شبکه کل نتایج فوتبال صعود، سقوط و قهرمانی در همه لیگ‌ها را سازمان می‌دهد و روی آن تاثیرگذار است. در تمام این سال‌ها سعی می‌کنند که نتایج را خارج از مستطیل سبز رقم بزنند و مهندسی کنند و می‌بینیم که هر هفته ناهنجاری‌های بیشتری به وجود می‌آید. این آخرین نمایش 90 را یک نمایش باکیفیت برای مبارزه با فساد نمی‌بینم. آن نیروی اصلی فساد از زیر ضربه خارج شد. طبیعی است که علی کریمی یک چهره مردمی است و اینکه علی کریمی یکسری سوال مطرح کند، چون همه ما مردم علی کریمی را دوست داریم و وقتی آنجا نشسته و دائم از مردم می‌گوید، مردم آن پایین نیستند.
ادامه صفحه16
خرید بلیط