دلایل تحريک تقاضا در بازار مسکن


گروه راه و مسکن: براساس طرح صندوق سپرده ‌پس انداز مسکن يکم در کلانشهرها هر فرد مي‌تواند ۸۰ ميليون تومان و هر زوج تا ۱۶۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت کند که اين رقم در شهرهاي بزرگ ۱۲۰ ميليون تومان و براي شهرهاي کوچکتر ۸۰ ميليون تومان است که طبق آمار تاکنون ۳۶۲ هزار نفر ظرف دو سال در صندوق سپرده مسکن يکم ثبت نام کرده‌اند.
 ۶ درصد؛ سود وام زوج‌هاي خانه اولي در مناطق بازآفريني شده 
باتوجه به اينکه نرخ سود تسهيلات براي خريد خانه در محله‌هاي بازآفريني شده 8 درصد است، لذا رييس‌جمهور روز پنجشنبه در مراسم آغاز طرح ملي بازآفريني شهري از رييس بانک مرکزي خواست که اين نرخ را براي خريد خانه در مناطق بازآفريني شده توسط زوج‌هاي خانه اولي به شش درصد کاهش دهد و همچنين مدت زمان سپرده‌گذاري تسهيلات صندوق يکم مسکن به 10 ماه تنزل پيدا کند. در اين مراسم ولي‌ا... سيف رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در ماه‌هاي اخير بخش مسکن تحرک ويژه‌اي داشته و علائم مثبتي به اقتصاد مي‌دهد، اظهار کرد: رشد معاملات بخش مسکن نسبت به پارسال حدود ۱۲.۵درصد رشد داشته است. نظام بانکي کشور منابع خود را هدفمند به سمت بخش‌هايي که در تحقق رشد اقتصادي اثربخش دارند هدايت مي‌کند که بخش مسکن و طرح بازآفريني شهري يکي از اين بخش‌هاست. پيش‌بيني شده است در اولين سال اجراي اين طرح ۱۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته و ۲۴۰ هزار شغل جديد نيز ايجاد شود. منابع پيش‌بيني شده نيز براي سال آينده بالغ بر ۶۸۰۰ ميليارد تومان است. تمام مقدمات کار نظام بانکي براي کمک به اجراي اين طرح آماده است و همزمان با پيشرفت اين پروژه‌ها، نظام بانکي تسهيلات لازم را ارائه مي‌کند.
هدف دولت فعال کردن بخش مصرفي مسکن است
درخصوص تاثير اقدام اخير وزارت راه و شهرسازي مبني بر کاهش مدت زمان سپرده‌گذاري تسهيلات صندوق يکم مسکن به 10 ماه در بازار مسکن، احمدرضا سرحدي کارشناس ارشد بازار مسکن در گفت و گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: اين‌روزها تاحدودي رونق در بازار مسکن ايجاد شده است که دليل اين امر هم به کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و خروج برخي از سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به بازار مسکن مربوط مي‌شود، لذا در حال حاضر بخش سوداگري به بازار مسکن تاثير گذاشته است، اما بخش مصرفي يعني خانه اولي‌ها هنوز فعال نشده است، بنابراين هدف وزارت راه و شهرسازي از اقدامات اخير خود يعني کاهش مدت زمان سپرده گذاري در صندوق پس انداز مسکن يکم و همچنين کاهش نرخ سود خريد خانه در مناطق باز آفريني شده در راستاي فعال کردن بخش مصرفي مسکن است.
لزوم افزايش مبلغ وام مسکن
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران تصريح مي‌کند: معتقدم دولت بايد اقدامات ديگري درجهت افزايش مبلغ وام مسکن انجام دهد به طوري که اگر وزارت راه و شهرسازي مبلغ وام مسکن را افزايش دهد و مدت زمان بازپرداخت اقساط را طولاتي‌تر کند بدون‌ شک باعث تحريک و تقويت بخش تقاضاي مصرفي و رونق پايدار بازار مسکن خواهد شد، زيرا با کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و به دنبال آن خروج سرمايه‌ها از بانک‌ها و ورود نقدينگي مردم به بازار سوداگري مسکن نه تنها کمکي به رونق بازار نمي‌کند بلکه بزودي شاهد تورم در بخش مسکن خواهيم بود که با رکود فعلي چندين ساله در بخش مسکن به طورحتم بازار مسکن با رکود تورمي‌مواجه خواهد شد. 
 رکود تورمي‌در کمين بازار مسکن
سرحدي مي‌افزايد: در حال حاضر بازار مسکن با رکود دست و پنجه نرم مي‌کند و تورم قابل توجهي در بازار مسکن وجود ندارد، اما با کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و در پي آن خروج سرمايه‌ها از بانک‌ها، بسياري از سپرده‌گذاران با سرمايه خود اقدام به خريد ملک مي‌کنند که بتوانند در‌آينده گران‌تر بفروشند و سود مورد نظر خود را کسب کنند که اين امر خود باعث ايجاد تورم و گراني در بازار مسکن مي‌شود. باتوجه به اينکه در حال حاضر بخش مصرفي در خريد مسکن با کمبود منابع مالي و نقدينگي مواجه هستند با گرانتر شدن مسکن، رکود فعلي به رکود تورمي‌در بازار مسکن تبديل مي‌شود. اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تاکيد مي‌کند: سياست‌هايي که درحال حاضر وزارت راه و شهرسازي در پيش گرفته سياست‌ مثبت و کارشناسانه‌اي است و مي‌تواند باعث تحريک و رونق بازار مسکن به عنوان يک کالاي مصرفي شود. اما آنچه که هم اکنون يک مقدار نگران کننده است و هنوز مشخص نشده موضوع احياي بافت‌هاي فرسوده است. عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران مي‌گويد: طرح دولت درخصوص احياي بافت‌هاي فرسوده براي من که به عنوان کارشناس بازار مسکن هستم هنوز مشخص نشده است بدين صورت که چگونه تملک صورت مي‌گيرد؟ چگونه بارگذاري در بافت‌هاي فرسوده با توجه به زير ساخت‌هايي که دارد انجام مي‌شود؟ افزايش تراکم جمعيت در بافت‌هاي فرسوده چه نتايجي به همراه دارد؟ آيا اين طرح براي توسعه گران صرفه اقتصادي دارد يا خير؟   اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تاکيد مي‌کند: در خصوص احياي بافت‌هاي فرسوده بايد کمي‌صبر و تحمل کرد که چند تا پروژه انجام شود و مشاهده کنيم که به چه صورتي اجرايي مي‌شود و استقبال مردم چگونه است و کار سازندگان چگونه پيش ميرود. آن وقت مي‌شود در خصوص طرح دولت در بافت‌هاي فرسوده قضاوت کرد.
دولت بايد با پرداخت يارانه نرخ سود وام مسکن را کاهش دهد
همچنين سيد کمال الدين شهرياري عضو کميسيون عمران مجلس، با مثبت ارزيابي کردن تصميم وزارت راه و شهرسازي در خصوص کاهش مدت زمان سپرده‌گذاري تسهيلات صندوق يکم مسکن به 10 ماه، گفت: اين اقدام به تحريک تقاضا و بهبود وضعيت بازار مسکن مي‌انجامد. همچنين بايد مقداري از سود وام که بانک‌ها به عنوان هزينه پول بايد از تسهيلات گيرنده دريافت کند از سوي دولت به عنوان يارانه پرداخت شود. ورود دولت براي ارايه يارانه به بانک‌ها در راستاي تسهيل شرايط پرداخت وام مسکن و کاهش نرخ سود آن مي‌تواند تاثير خوبي در بازار داشته باشد. ارايه يارانه به بانک‌هاي عامل در حوزه مسکن براي کاهش نرخ سود تسهيلات آن‌ها در بودجه 97 کل کشور لحاظ خواهد شد که با اين مصوبه نرخ سود تسهيلات بافت‌هاي فرسوده 6 درصد محاسبه خواهد شد.
 گام بعدي دولت کاهش نرخ سود وام مسکن باشد
همچنين عليم يارمحمدي عضو کميسيون عمران مجلس، با مثبت ارزيابي کردن اقدام دولت درخصوص کاهش مدت زمان سپرده‌گذاري براي ارايه وام مسکن، گفت: بدون‌شک با کاهش مدت زمان سپرده‌گذاري براي اخذ تسهيلات تحرک بيشتري در بازار مسکن ايجاد خواهد شد به‌طوري که افزايش مشارکت مردم در سپرده‌گذاري مي‌تواند روند تسهيلات دهي را تقويت کند، هرچه ميزان مشارکت مردم در سپرده‌گذاري بيشتر باشد بسترسازي براي خانه‌دار شدن مردم ايجاد شده است. پس از کاهش مدت زمان سپرده گذاري براي اخذ تسهيلات مسکن به 10 ماه بايد نرخ سود وام نيز تعديل شود، اولين گام دولت براي تسهيل شرايط خانه‌دار شدن مردم بايد به گام‌هاي بعدي نيز بيانجامد. همچنين تامين تسهيلات مسکن روستايي در شرايط فعلي لازم است و دولت بايد با تسهيل شرايط تامين مسکن در روستاها از مهاجرت به شهرها جلوگيري کند. تسهيلات اعطاي براي مسکن روستايي با وضعيت مالي متقاضيان همخواني ندارد، در حال حاضر بنياد مسکن براي ساخت و ساز واحدهاي مسکوني مورد نياز مردم به منابع مالي کارآمد نياز دارد در حالي که اين منابع هنوز تامين نشده است. وي با بيان اينکه بودجه پيش بيني شده براي مسکن روستايي تکاپوي نياز جامعه هدف را نمي‌کند، تصريح کرد: بسياري از روستاييان توانايي بازپرداخت سود تسهيلات مسکن را ندارند از اين رو دولت بايد در تغيير شرايط تسهيلات دهي به اين افراد تجديدنظر کند. بي‌توجهي به تسهيل شرايط خانه دار شدن روستاييان افزايش حاشيه‌نشيني را در بر دارد، دولت بايد تصميمي‌منطقي در خصوص خانه‌دار شدن اقشار روستايي اتخاذ کند در غير اين صورت ديگر جامعه روستايي ساکن در روستا نخواهيم داشت.اميد است تحرک ايجاد شده در بخش کاهش زمان سپرده گذاري براي اخذ وام در خصوص تسهيلات مسکن روستايي نيز اعمال شود.


خرید بلیط