برخورد موثر با فساد به دور از افراط و تفريط


رئيس قوه قضاييه با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت: دشمن شناسي در شرايطي که مردم مشکلات معيشتي دارند و دشمن هم با سوء استفاده از اين شرايط اقدام به سمپاشي عليه نظام مي‌کند، کار دشواري است اما مي‌بينيم که ملت در اقصي نقاط اين سرزمين از شهرهاي بزرگ گرفته تا روستاهاي کوچک با وجود همه مشکلات به اين تشخيص در شناسايي دوست از دشمن رسيده‌اند و با حضور خود در صحنه، اتحاد ملي را به رخ جهانيان مي‌کشند.  آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به تلاش براي ايجاد جو بي اعتمادي در کشور از سوي دشمنان تصريح کرد: ما نبايد در اين زمينه به دشمن کمک کنيم. دشمن سالهاست در پي اين است که بگويد فساد گسترده در کشور وجود دارد. ما براي مقابله با چنين توطئه اي، به دور از هرگونه افراط و تفريط بايد برخورد جزمي‌موثر با فساد داشته باشيم و بدانيم که برخورد با فساد نيازمند عمل است.  رئيس قوه قضاييه ادامه داد: از سوي ديگر بايد خدمات انقلاب به مردم تبيين شود. در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌، دولتهايي با گرايش‌هاي گوناگون و اشتباهات مختلف سکّان اجرايي کشور را در دست داشته‌اند که با وجود انتقاداتي که به سياست‌ها يا عملکرد هرکدام از آنها وجود داشته است اما خدمات عظيمي‌هم داشته اند. آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات عمراني گسترده در چهار دهه اخير و خدمات رساني به نقاط مختلف کشور گفت: البته از سرمايه‌هاي خود مردم بوده و منتي بر مردم نيست اما بايد نيمه پر ليوان هم ديده شود و انصاف و عقل اقتضا مي‌کند که حقايق را آنگونه که هست ببينيم. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه برخي تبعيض‌ها همچنان در خدمات رساني به مردم کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما وجود فساد يا مشکلات معيشتي را انکار نمي‌کنيم اما قياس منصفانه با بسياري از کشورها نشان مي‌دهد که وضع کشور ما آنچنان نيست که دشمنان وانمود مي‌کنند گرچه بايد "وجود مشکلات" همواره در مقابل چشمان مسئولان باشد و به آنان گوشزد شود.  آملي لاريجاني با بيان اينکه نبايد واقعيات را بپوشانيم، بر لزوم قضاوت‌هاي منصفانه تأکيد کرد و گفت: نه ادعاي وضع ايده‌آل و نه ادعاي نفي خدمات هيچکدام صحيح نيست. اين شيوه قضاوت منصفانه نيست. مشکلات و خدمات بايد در کنار يکديگر ديده شوند و از سوي ديگر ضمن مبارزه منطقي با فساد بايد در مقابل تلاش براي ايجاد جو بي اعتمادي از سوي دشمن ايستادگي کرد. مبارزه با فساد نيز وظيفه همه قوا و دستگاههاست و نبايد اجازه داد که فساد شکل بگيرد. رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است اما مي‌بينيم که گاه وقتي قوه قضاييه به اين قبيل پرونده‌ها ورود مي‌کند انگ سياسي کاري مي‌خورد در حالي که وظيفه ما رسيدگي و صدور حکم است. رئيس قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود اشاره کوتاهي هم به تحرکات جديد دولت آمريکا و بويژه شخص ترامپ عليه ايران کرد و افزود: آمريکا باز هم با بهانه تراشي و ادعاهاي مضحک مبني بر ارسال موشک توسط ايران به يمن سعي دارد اقدامات ايذائي انجام دهد. اين در حالي است که يمن در محاصره است و حتي اجازه ورود دارو به آن نمي‌دهند پس چگونه جمهوري اسلامي‌مي‌تواند به اين کشور موشک ارسال کند؟ 


خرید بلیط