آلمان طعم شورش را مي‌چشد


ولفگانگ مونچو
فايننشال تايمز

آنچه درسال 2016 در انگليس رخ داد اکنون در آلمان درحال اتفاق افتادن است. يک رفراندوم باعث لرزش در سيستم سياسي شده است. در آلمان اين امر يک رفراندوم نبود بلکه نظرسنجي ميان 464 هزار عضو حزب چپ ميانه سوسيال دموکرات است. اگر آنها دولت ائتلافي آنگلا مرکل را رد کنند دوره صدراعظمي‌وي متوقف خواهد شد. يا تا زمان برگزاري انتخابات تازه کوتاه مدت خواهد بود رفراندوم در حزب سوسيال دموکرات آلمان در 4 مارس برگزار خواهد شد بلکه نظرسنجي ميان 464 هزار عضو حزب چپ ميانه سوسيال دموکرات است. اگر آنها دولت ائتلافي آنگلا مرکل را رد کنند دوره صدراعظمي‌وي متوقف خواهد شد. يا تا زمان برگزاري انتخابات تازه کوتاه مدت خواهد بود. رفراندوم در حزب سوسيال دموکرات آلمان در 4 مارس برگزار خواهد شد که مي‌تواند روزي بزرگ براي اروپا باشد اين رويداد همزمان با برگزاري انتخابات ايتاليا در ماه مارس خواهد بود.هفته گذشته حزب سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحي ادامه ائتلاف بزرگ را تاييد کردند اما استراتژيست‌هاي حزب سوسيال دموکرات در برلين از دست کم گرفتن احتمال شورش درميان اعضاي عادي حزب صحبت مي‌کنند که از ائتلاف‌هاي بزرگ خسته شدند. آنها معتقدند اين ائتلاف چپ ميانه را ضعيف مي‌کنند و در طولاني مدت باعث تقويت احزاب کوچک افراطي چون آلترناتيو براي آلمان مي‌شود.حزب سوسيال دموکرات با وجود ضعف در جذب آراي انتخاباتي توانست در ائتلاف تازه پست‌هاي بزرگي چون وزارت داريي را به دست آورد.اما اين پيروزي نتوانست باعث راضي شدن اعضاي عادي حزب شودو آنها نسبت به ائتلاف بزرگ ترديد دارند.پرسش اصلي اين است که آيا آقاي شولتس مي‌تواند اکثريت حزب را به سوي ائتلاف ببرد و در رفراندوم راي اعضاي عادي را به نفع ائتلاف جلب کند.
ترجمه: فاطمه مهتدي


خرید بلیط