حواشي عصبانيت حاتمي‌كيا

حقيقت اين است كه من هم از حرف‌هاي سرشار از خشونت ابراهيم حاتمي‌كيا ناراحت شدم و ميان همه ناراحتي‌ها، بيشتر دلم براي خود حاتمي‌كيا سوخت از اين جهت كه به هر حال او هنرمند است و هنرمند هم با احساسش زندگي مي‌كند. شب اختتاميه وقتي اين حرف‌ها را مي‌زد، احساس كردم او از جايي بدجور گزيده شده كه اين‌طور حرف مي‌زند. در طول اين سي و اندي سالي كه با حاتمي‌كيا آشنا هستم، هيچ‌وقت اين حجم خشم و خروش را نه در لحنش ديده بودم و نه در واژه‌هايي كه به كار مي‌برد. اين خودويرانگري كه در اختتاميه اتفاق افتاد، ناشي از گزشي بود كه من امروز، بيست و سوم بهمن ماه يعني يك روز بعد از مراسم اختتاميه متوجه آن شدم؛ گويا يكي از كساني كه سال‌هاست به اسم منتقد در عرصه سينما كار مي‌كند و به اعتقاد من ماموريتي براي تخريب حريم و حرمت نقد دارد، در يك برنامه تلويزيوني «به وقت شام» را به يك فيلم كمدي تشبيه كرده. طبيعتا هر فيلمساز ديگري هم باشد، از اين تشبيه توهين‌آميز ناراحت و حتي عصباني مي‌شود. اينكه منتقدي فيلمي را دوست ندارد و معتقد است فيلم بدي ساخته شده، بحث ديگري است و مي‌تواند نظرش را بگويد يا بنويسد اما استفاده از صفت‌هاي چالش‌برانگيز «مبتذل» يا «كمدي»، توهيني برخورنده است. از طرفي مجري برنامه هفت و مراسم اختتاميه هنگام معرفي فيلم آن را «بفرماييد شام» خوانده كه طبيعتا همه اينها باعث شده زخمي بر دل حاتمي‌كيا بنشيند و آن‌طور واكنش نشان دهد. در اين ميان مردمي كه از پشت پرده‌ها خبر نداشتند، ناراحت شدند و گفتند اين چه لحني است و چرا حاتمي‌كيا آنقدر طلبكار است. درست است كه حاتمي‌كيا خيلي خودش را طلبكار مي‌داند و من هم بارها اين را به او گفته‌ام ، حتي در نوشته‌هايم دوستانه به او پيشنهاد داده‌ام و زمان نمايش «آژانس شيشه‌اي» هم به او توصيه كردم كه سياست همراه با مردم و همگام با مسوولان جواب نمي‌دهد، اما بحث من در مورد ماجرايي است كه تازه اتفاق افتاده؛ آيا نبايد كسي را كه از تريبون صدا و سيما اراجيف مي‌بافد و توهين و تحقير مي‌كند، محكوم كرد؟ كاري كه او به اسم منتقد انجام مي‌دهد دردناك‌ است چراكه منتقدين را بدنام مي‌كند. مخلص كلام اينكه اگرچه من رفتار حاتمي‌كيا را روي سن محكوم مي‌كنم و معتقدم بايد تكليف خود را ابتدا با خودش و سپس مخاطبانش روشن كند، اما همه‌چيز را ناشي از يك واكنش احساسي مي‌دانم. آن چيزي كه روي صحنه اتفاق افتاد، زمينه‌هايي دارد و بنابراين بهتر است نسبت به او يا هر آدم ديگري در اين شرايط بيرحمي نكنيم.
خرید بلیط