همسویی دولت با شهرداری، کلید قفل‌های تهران

غلامحسین محمدی
فعال فرهنگی  -اجتماعی

قبل از شهردار شدن آقای نجفی بنا به‌ دلایل متعددی که مهم‌ترینش را استفاده شهرداری از مزیت‌های همراهی دولت با تهران می‌دانستم؛ در توئیتی تأکید کردم تنها چهره‌هایی ملی به قامت نجفی و جهانگیری از پس تهران برمی‌آیند. پس‌از گذشت 4 ماه از سکانداری نجفی با کمی تأمل در رفتارها
و مدیریت او می‌توانم بگویم با وجود تمام انتقادات صورت گرفته که بخش عمده‌ای از آن بنا به اطلاعات دقیق، ریشه‌های سیاسی دارد و از جنس توقعات جریانی است؛ عملکرد او و استراتژی بلند‌مدتی که اتخاذ نموده است بشدت قابل دفاع است. استراتژی استفاده از ظرفیت‌های جدی و بالقوه دولت در کمک به تهران که متأسفانه تاکنون به‌ دلایل سیاسی مغفول مانده بود؛ در دهه مبارک فجر عملاً وارد فاز عملیاتی شد. نجفی که خود به‌نوعی از بدنه دولت است با حضور در شهرداری تهران آغازگر رابطه سازنده دولت با شهرداری تهران و به تبع آن شهرداری کلانشهرها شده است.
زوایای این استراتژی را می‌توان اینگونه نمایش داد:
1-‌ نجفی در بدو امر با صدور بخشنامه‌ای تصمیم گرفت از زمین و هوای تهران
در بر

منبع خبر:

خرید بلیط