تیتری که روحانی به اپوزیسیون هدیه کرد

روحاني در مراسم 22 بهمن از دستاوردهاي انقلاب و استقامت ملت گفت . همچنين از مشكلات و چالش‌ها نيز با همان واژه معروف «بايدبشود» گفت و كلي در لزوم وحدت سخن گفت. دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود افزود: سخنراني بدي نبود.  داشت تمام مي‌كرد كه ناگهان يادش افتاد در اين سخنراني به امثال زيبا كلام، روشنفكران اصلاح طلب، بي بي سي و رسانه‌هاي همسو حال درست و حسابي نداده و فردا خواهند گفت: تو كه حرف نظام را زدي، همان گفته‌هاي اصولگرايان را تكرار كردي. يك مرتبه وحدت و انسجام و چله انقلاب و ... يادش رفت و شيوه جديدي براي انتخابات ارائه كرد كه اگر تعدادي آمدند گفتند فلاني آدم خوبي است بپذيريم (عوام‌گرايي مدرن يا نخبه فريبي) اين سياستمدار قديمي در سالروز انقلاب، رفراندوم اصل59 را توصيه كرد اما نگفت براي چه كاري؟ براي يك برجام ديگر؟ براي همه چيزهايي كه در بخش قبلي سخنش به عنوان افتخارات نظام ياد كرد؟ اينكه يك مقام عالي كشور در روز پيروزي انقلابش و آن هم در 40 سالگي، بن بست نمايي براي رفراندوم كند ‌پذیرفتنی است؟حالا حماسه حضور بود يا شكاف نمايي و رفراندوم 40 سالگي؟
اصلاح طلبان هم مسئولیت این دولت را نمی‌پذیرند!جواد امام، فعال سياسي اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته كه: «در شرايط‌ كنوني اصلاح‌طلبان حضور پررنگي در دولت ندارند... انتظاري كه اصلاح‌طلبان و مردم از آقاي روحاني در چينش كابينه داشتند برآورده نشده و اين مسئله را نمي‌توان كتمان كرد». جواد امام اما نگفته اگر كساني كه در دولت هستند، اصلاح‌طلب نيستند، پس مربوط به كدام جناح سياسي اند؟ نكته اين است كه اصلاح طلبان حد سهم خواهي شان آنقدر بالاست كه به انتخاب وزرا و معاونين رئيس جمهور قانع نيستند و متوقع هستند كه تمامي اقدامات دولت و رئيس جمهور مطابق خواسته‌هاي راديكال آنان پيش برود و از طرفي هم وقتي عدم موفقيت دولت را مي‌بينند، مي‌خواهند بگويند مسئوليتش با ما نيست و ما نبوديم كه اين دولت را تشكيل داديم!احمد شيرزاد ديگر فعال اصلاح‌طلب نيز گفته بود: «رفتار روحاني شكل جديدي به خود گرفته و پيوند خويشاوندي اصلاح‌طلبان با روحاني هم پيوندي قوي نيست». مرتضي حاجي از فعالان اصلاح طلب هم گفته بود: «مسئوليت عملكرد روحاني با اصلاح‌طلبان نيست».ادعاي اينكه اصلاح طلبان دنبال سهم خواهي نبوده‌اند كه خلاف واقع است. اصلاح طلبان در آستانه تشكيل كابينه دوازدهم صريحاً اعلام كردند كه بايد سهمِ خود را از دولت بگيرند و سهم خواهي در قدرت امري طبيعي است. در همين رابطه احمد شيرزاد عضو فراكسيون افراطيون اصلاح‌طلبان در مجلس ششم گفته بود: «پيروزي روحاني معجزه او نبوده و ما درويشانه و كريمانه بدون گرفتن سهم كنار نمي‌رويم». 
خرید بلیط