تجربه‌هاي بزرگ يك ملت

انقلاب اسلامي ايران با حوادث انبوهش و با فراز و فرودهايش تجربه‌اي گرانسنگ و پرمحتوا در سير تكاملي يك ملت زنده و با انگيزه است. هر يك از رويداد‌هاي بزرگ انقلاب براي مردمي كه خطر كردند و وارد عرصه‌هاي تحول و تغيير شدند چراغ راهي است كه بايد از نور آن حداكثر استفاده را برد و در تصحيح روش‌ها و رفتارها از آن سود جست. ملت ما در كوران حوادث ديگر يك ملت بي‌تجربه و دست بسته نيست، با چنين پيشينه‌اي كه در دوراني كوتاه (در مقياس تاريخي) به دست آمده است، بايد خوب دريافت كرده باشيم كه چه زماني زمان فرياد، كدام هنگام هنگام سكوت، كي وقت تلاش و كوشش و تدبير و صبر و حوصله است. ما ديگر هرگز نبايد از حوادث عقب بيفتيم و هيچگاه غافلگير رويدادي بشويم. هر ملتي كه تجربه‌هاي مهم خود را تكرار كند و پاسخ‌هاي مشابه به حوادث جديد بدهد از پيشرفت و سعادت باز خواهد ماند و تماشاگر عبور ديگران و درجا زدن خود خواهد بود. ما در انقلاب اسلامي بيش از هر زمان ديگر بر اهميت استقلال كشور واقف شديم، قدر آزادي را دانستيم و ارزش اخلاق و معنويت را با گوشت و پوست و استخوان خود حس كرديم. ديگر در هيچ شرايطي نبايد حاضر به خدشه‌دار شدن اين مهمات شويم و خداي ناكرده در مواردي دچار عقبگرد شويم.
تجربه انقلاب به ما نشان داد كه دنيا جدي‌تر از آن است كه در قبال هر كنشي، واكنشي نداشته باشد. جهان و طبيعت با سرعت به خوبي‌هاي‌مان پاسخ خوب مي‌دهد و از بدي‌هاي‌مان رخ برمي‌گيرد. هرگاه آگاهي به‌خرج داديم، قدر زمان و سرمايه‌هاي‌مان را دانستيم و تدبير را به‌كار بستيم ميوه‌هايش را چيديم و هرگاه سستي در كارمان رسوخ كرد و عقلانيت و خرد را كنار گذاشتيم درخت زندگي‌مان آفت زد و رنجورمان ساخت. اكنون و در آستانه 40 سالگي انقلاب فرصت خوبي است كه بازهم اوراق دفتر حوادث را ورق زنيم و ببينيم كه از كدام راه و روش بهتر و بيشتر به نتيجه مي‌رسيم و كدام راه را بايد فروگذاشته و جاده‌هاي ديگر را امتحان كنيم؟ تجربه نشان داده است كه حل مشكلات گوناگون اقتصادي و سياسي و اجتماعي با دستور و شعار و يك شبه امكان‌پذير نيست، يك ملت با تجربه در مواجهه با مشكلات خود خردجمعي را به‌كار مي‌برد و حداكثر تامل ودقت را تجميع مي‌كند. اگر كسي از اوضاع كشور ناراضي است و حق دارد نارضايتي خود را ابراز كند قطعا نبايد مشكلي به مشكلات ديگر بيفزايد. مشكلات از طريق هيجان و شلوغي حل نمي‌شوند. بنابه صراحت قرآن كريم خداوند، آشكار كردن گفتار بد را دوست نمي‌دارد، مگر از كسي كه به او ستم شده باشد و خداوند، شنواي داناست. البته جامعه ما بايد به نقطه‌اي برسد كه مظلوم امكان فرياد و دادخواهي داشته باشد و چنان در اين زمينه پيشرفت كنيم كه هر مظلومي راه‌هاي متعدد و قانوني و آساني براي رسيدن به حق خود داشته باشد. در اين صورت خواهيم توانست از برهم زنندگان نظم عمومي خرده بگيريم و راه‌هاي قانوني را نشان‌شان دهيم. در شرايط حساسي كه به سر مي‌بريم آرامش و ثبات از اهم لوازم ضروري براي عبور از تنگناهاي مختلف است. همان‌گونه كه مسوولان بلندپايه بارها تاكيد كرده‌اند، صداي مردم را شنيده‌اند و در كم كردن فاصله‌ها و رفع عيب‌ها و نارسايي‌ها كوشش خواهند كرد. ما در شرايط كنوني ضمن نشان دادن نقص‌ها و كمبودها و كم‌كاري‌ها بايد به ياري مسوولان در كارهاي مثبت و سازندگي و رفع خرابي‌ها بشتابيم. متاسفانه كساني كه خود مسوول به وجود آمدن بسياري از معضلات كنوني هستند در كمال پررويي به جاي حساب پس دادن، طلبكار هم هستند و از هيچ اقدامي براي تضعيف دولت سرباز نمي‌زنند. اينجاست كه تجربه‌هاي گرانبها بايد به مددمان بيايد وتوان تفكيك مسائل را داشته باشيم. ما ضمن آنكه همچنان مدافع انقلاب اسلامي هستيم و راه شهدا را در پاكي و صداقت ادامه مي‌دهيم اجازه نخواهيم داد از راه رسيدگان پاي سفره انقلاب دستاوردهاي عظيم آن را مخدوش سازند. هيچ كس حق ندارد سليقه خود را محور قرار دهد و طلبكارانه ياران ديرينه انقلاب و امام راحل را مورد حمله قرار دهد. معناي تجربه‌هاي عظيم همين است كه حافظه تاريخي مردم توان تشخيص نكات ريز و درشت را داشته باشد و هيچ كس نتواند نعل وارونه بزند. فردا كه مردم در 22 بهمن براي ميثاق با آرمان‌هاي خود به خيابان‌ها مي‌آيند براي هزارمين بار حساب انقلاب را از حساب جريان‌هاي زود گذر و افراد جدا مي‌كنند. آنها با صداي رسا از انقلاب خود دفاع وكژي‌ها و ناراستي‌ها را نفي و نهي مي‌كنند.
 
خرید بلیط