خطاب به همه مناصب اثرگذار

با شكل‌گيري اعتراضاتي در كشور كه نشات گرفته از مشكلات مردم بود، رسانه‌ها، نخبگان سياسي و بزرگان جناح‌ها به بررسي و علت يابي پرداختند.
آنها حق اعتراض مردم را به رسميت شناختند و تاكيد كردند كه مردم اگر مشكلي دارند، بايد بتوانند آن را بيان كنند. به‌طور كلي اعتراض نشان از سلامت جامعه دارد. اين امر نشانگر اين است كه جامعه در برابر مشكلات و تنگناهايش، واكنش نشان مي‌دهد.
پس از اعتراضات شاهد بوديم كه سمت و سوي انتقادات از موضعي بالا به پايين تبديل به انتقاد دروني در بين طيف‌هاي خاصي شد. نه تنها بر امر لزوم انتقاد تاكيد شد بلكه گفت‌وگو براي حل مشكلات و شكل‌گيري همكاري بين جناح‌هاي سياسي مورد توجه قرار گرفت. نبايد فراموش كرد كه آنچه در روزهاي اخير در اعتراضات مردم بروز و ظهور پيدا كرده است، با همه بازيگران سياسي طرف گفت‌وگو است. هر چند ممكن است سهم مسوولان يا برخي جناح‌ها در اين عرصه بيشتر باشد. فعالاني كه در سياستگذاري‌ها نقش دارند، بيش از ديگران بايد صداي اعتراض مردم را بشنوند.
در مجموع اعتراضات اخير آثار بسيار ارزشمندي هم داشت. جامعه خود را بازنمايي كرده و مشكلاتش را مطرح كرد. جريانات سياسي از درون به نقد خويش پرداختند و هم نقدي بيروني نسبت به حوزه‌هاي مختلف صورت گرفت. با اين حال در حوادث اخير برخي جريانات صرفا به اين مساله اكتفا كردند كه به ديگراني توصيه كنند تا صداي مردم شنيده شود. نكته مهم اين بود كه برخي از اين افراد و جريان‌ها در قدرت هستند و نقش مهمي در سياستگذاري‌ها دارند. افراد تعيين‌كننده عرصه سياست و بازيگران سياسي صرفا نبايد به اين اكتفا كنند كه ديگران را مورد نقد قرار دهند. جايگاه‌هاي اثرگذار بايد نقد را از خود شروع كنند. در حوزه‌هايي كه صداي اعتراض مردم را نشنيده‌اند و به افكار عمومي توجه نكرده‌اند، به نقد دروني بپردازند. مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مردم بايد شنيده شود. امروز بسيار اهميت دارد كه صداي مردم در عرصه حاكميت شنيده شود. بخش‌هايي از حاكميت با ناكارآمدي‌هايي در سه قوه روبه‌رو است. در عين حال هر يك از اين بخش‌هاي موثر بايد نيم نگاهي به عملكرد خود داشته و تنها از موضع بالا ديگران را توصيه به نقدپذيري نكنند. نهادهاي تصميم‌گير و جريان‌هاي سياسي بايد به اين نكته توجه كنند. نامه آقاي سيد محمد موسوي خوئيني به آقاي احمد جنتي باب نقد دروني را در بين مسوولان خواهد گشود. جريانات تاثيرگذار نبايد به نقد ديگران بسنده كنند. تاثيرگذار‌تر اين است كه خودشان كه مناصب مختلف داشتند، نگاهي به عملكرد خودشان داشته باشند و سهم خود را از اعتراض مردم بيان كنند و تلاش براي اصلاح آن كنند .
خرید بلیط