21 بهمن 1357

خیابانهای اصلی و مهم تهران توسط مردم سنگربندی شده‌اند. در همین حال، صدای آژیر آمبولانسها و دستهای خون رنگ مسافران شرق تهران، حکایت از درگیری خونین گارد شاهنشاهی با افسران، درجه‌داران و همافران انقلابی نیروی هوایی دارد. از شب قبل که فیلم ورود امام از تلویزیون پخش شد درگیریهای پراکنده بین نظامیان طرفدار امام و گاردیهای شاهی صورت گرفته بود، مردم با آگاهی از نبرد نابرابر تانک‌ها و مشتها به کمک نیروی هوایی می‌شتابند. خیابانهای شرق تهران بسرعت سنگربندی می‌شوند ودسته‌های جوانان کوکتل مولوتوف بدست به مقابله با خودروهای نظامی گارد می‌پردازند،‌ انبارهای اسلحه پادگانها بدست مردم می‌افتد، صدای تیراندازی در همه جا شنیده می‌شود و این گاردیها هستند که بسرعت به داخل پادگانها عقب نشینی می‌کنند و کنترل شهر بدست نیروهای مردمی می‌افتد. فرمانداری نظامی ساعت ممنوعیت عبور و مرور را تا 12 شب تمدید می‌کند و امام با فرمان قاطع خود پایان حکومت نظامی در تهران را اعلام می‌نماید. مردم با شنیدن این فرمان، دیگر به خانه‌ها برنمی‌گردند تا پایان قطعی رژیم فاسد و مستبد و وابسته شاهنشاهی را با حضور قاطع خود به جهانیان اعلام کنند....
خرید بلیط