دست از موضع دفاعی گرفتن در داخل کشور برداریم!

مجیدرضا حریری*- ایزوله بودن اقتصاد ایران نقطه ضعفی است که باعث شد امکان سوءاستفاده سیاسی از فضای اقتصادی کشور فراهم شود و از آنجا که معامله اقتصادی تنها با خود، تنها تولید برای خود و تنها مصرف از منابع مالی داخلی روزبه‌روز وضعیت اقتصادی ایران را تنگ‌تر می‌کند بنابراین اقتصاد ایران نیاز دارد در جاده‌های بین‌الملل حرکت کند‌.
اقداماتی که در بیرون از مرزهای داخلی کشور انجام می‌شود می‌تواند به حضور موثرتر ایران در عرصه بین‌الملل کمک کند‌. اما اتکا به برجام به تنهایی نمی‌تواند این حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهم کند، چه آنکه برجام تنها یک فرصت بود و نگاه‌هایی که در خلال آن علیه ایران وجود داشت، موجب شد شکاف‌هایی در آن ایجاد شود‌.
اما با وجود انتقاداتی که می‌توان در داخل به برجام داشت، باید تعریف مثبتی از برجام پیدا کرد تا با اعلام آن در دنیا بتوان از یکپارچگی آن در حوزه بین‌الملل دفاع کرد و این مهم زمانی محقق می‌شود که از شکاف‌های به وجود آمده در برجام گذر کنیم و بتوانیم در حوزه بین‌الملل حضور بیشتری داشته باشیم‌.
در همین رابطه بیان مواضع ایران در کنفرانس‌هایی همچون کنفرانس یورومانی می‌تواند به حضور موثرتر دولت ایران و بخش خصوصی کمک کند‌. بنابراین وظیفه تمام تشکل‌های بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی است که در کشورهای هدف و کشورهای طرف تجاری با برگزاری چنین کنفرانس‌هایی، امکانات و مقدورات و معذوراتی که برای ما ایجاد شده است را به دنیا اعلام کنیم و از پیله داخل کشور ماندن خارج شویم و دست از موضع دفاعی گرفتن در داخل کشور برداریم‌.
بنابراین در کنفرانسی همچون یورومانی می‌توان اتفاقاتی که در چند سال اخیر در حوزه پولی و مالی کشور افتاده و تطبیق‌هایی که ایران برای پیوستن به شبکه جهانی انجام داده‌ را تشریح کنیم تا از فشارهای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AFTF) و فشارهایی که در عرصه بین‌الملل برای ایران در حوزه مالی وجود دارد خارج شویم و با دنیا روابط گسترده‌تری برقرار کنیم‌.
به عبارتی ایران باید با یادگیری قواعد بازی و با معرفی فرصت‌ها و تنگناها و موانعی که در اقتصادش وجود دارد، معاملات خود را با دنیا گسترده‌تر کند چه آنکه هرچقدر ارتباطات اقتصادی ایران با دنیا بیشتر شود ضربه‌پذیری اقتصاد ایران نیز در خلال آن بیشتر می‌شود‌.
*نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
خرید بلیط