5 نکته مهم در طرح بازآفرینی شهری

کمال اطهاری
کارشناس و پژوهشگر اقتصادی

بازآفرینی بافت فرسوده با نگاه محله محوری یکی از اتفاق‌های خوب است که دولت بدرستی آن را در دستور کار خود قرار داده است. پرداخت تسهیلات ارزانقیمت از سوی سیستم بانکی اهرم کمک‌کننده برای نوسازی بافت فرسوده است. با این حال در بازآفرینی شهری(امید) جای 5 مقوله خالی است. مواردی که در ادامه می‌آید باید مورد توجه قرار گیرد تا این طرح ملی بدرستی انجام شود و دولت هم بتواند به اهداف خود برسد.بی‌توجهی به نکاتی که حایز اهمیت است باعث می‌شود طرح بازآفرینی شهری ابتر بماند.
1-سکونتگاه‌های غیر رسمی بیرون شهر در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.11 میلیون نفر در چنین فضاهایی زندگی می‌کنند لذا ضروری است که در بازآفرینی شهری این مقوله مورد توجه قرار گیرد. این سکونتگاه‌ها سرپناهی برای کم درآمد‌ترین گروه‌های اقتصادی-اجتماعی است، این در حالی است که تعداد افرادی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند حداکثر 10 میلیون نفر هستند. دولت در طرح بازآفرینی باید این بخش را مدنظر قرار دهد و قبل از بروز هر اتفاق، پیشگیری لازم را داشته باشد. سکونتگاه‌های غی

منبع خبر:

خرید بلیط