اعتراف هولناک یک داعشی

قساوت‌های جنسی تروریست‌های داعش در میان زنان و دختران بیگناه عراقی و سوری هر روز ابعاد فجیع تری پیدا می کند. به گزارش دیلی میل، یک زن ایزدی به نام «شیرین» که به دست داعشی ها ربوده شده و حدود دو سال و نیم به عنوان برده جنسی در موصل عراق زندگی کرده، به همراه «استیسی دُلی»، تهیه کننده شبکه بی بی سی برای تهیه یک مستند راهی شهری شد که عذاب زیادی را تحمل کرده بود.شیرین هنگام بازدید از خانه ای که در آن جا اسیر بود، خاطرات تلخ روزهای اسارت خود را شرح داد و گفت که به مدت دو سال و نیم برده جنسی یک تروریست به نام «سیف» بوده و به قدری ناامید شده که حتی چهار بار برای خودکشی تلاش می کند و در نهایت پس از به هلاکت رسیدن تروریستی که او را اسیر کرده بود، در عملیات بازپس گیری موصل، موفق به فرار می شود. شیرین در ادامه برنامه، گزارشگر و تهیه کننده بی بی سی را به یکی از محل های تجارت بردگان جنسی در موصل می برد و می گوید: در این محل 100 زن همزمان به فروش می رسیدند. هنوز هم سه هزار نفر آن ها مفقود هستند.در بخش دیگری از این مستند، شیرین و استیسی با یک داعشی دیگر به نام «انمار» مصاحبه می کنند. انمار که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، در آن زمان به خانه شیرین حمله کرده و سه برده جنسی هم داشته است. این عنصر داعشی جنایتکار در ادامه اعتراف می کند به 250 زن و کودک تجاوز کرده است که سن برخی از آن ها از 15 سال هم کمتر بوده است.شیرین به این تروریست داعشی گفت که به خاطر اشک های این دختران، یک روز تاوان خواهد داد.انمار همچنین در این مصاحبه اعتراف می کند که برای پول به گروه تروریستی داعش پیوسته و 900 نفر را در طول مدت عضویت در گروه تروریستی داعش کشته است!او در ادامه می گوید: ما ایست های بازرسی تقلبی ایجاد می کردیم و خودمان را پلیس نشان می دادیم. پس از آن، 30 یا 40 نفر را بازداشت می کردیم و آن ها را پشت یک کامیون قرار می دادیم و می کشتیم.
 
خرید بلیط