نامه سرگشاده وکیل محمد رضا حدادی به رئیس قوه قضاییه در مورد توقف اجرای حکم اعدام کودکان در ایران

حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
احتراما با استناد به اصول سوم،هشتم،نوزدهم،بیست و دوم ،سی و چهارم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به استحضار حضرتعالی می رساند؛ در حال حاضر چندین نفر از شهروندان این مملکت شریف به علت اتهام ارتکاب جرم در سن کمتر از هجده سالگی ،علی الخصوص پانزده سالگی ،محکوم به قصاص نفس شده‌اند و در زندان در صف اجرای حکم و زیر تیغ اعدام قرار دارند اکنون با عنایت به اینکه از یک سو این افراد وفق قوانین موجود در کشور خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ، در زمان ارتکاب جرم کودک محسوب می شوند و از دیگر سو ، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته که وفق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب و قابلیت استناد دارد و تکلیفی برای دولت ایران تلقی می شود و از دیگر سو با توجه به تاسیسات ارزشمند قوانین داخلی ایران از جمله ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی استدعا دارد همانند دستور حضرتعالی در خصوص توقف کامل اعدام متهمین و محکومین مواد مخدر طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مبارزه با مواد مخدر ،تصمیم شایسته ای در مورد توقف کامل اجرای حکم قصاص و اعدام کسانی که در ایام کودکی متهم یا مرتکب یا محکوم به مجازات قصاص نفس یا اعدام هستند صادر فرمایید تا موجبات نجات بخشی این تعداد از شهروندان نیز فراهم شود ،بلاشک تصمیم نیک حضرتعالی در این زمینه در تاریخ ثبت و به نیکی از آن یاد خواهند کرد کمااینکه قبلا در مورد محمد رضا حدادی توقف اجرای حکم صادر و منتظر تصمیم شایسته قوه قضاییه در نقض حکم بوده که این امر موجبات دعای خیر برای شما شده است.
حسین احمدی نیاز
وکیل پایه یک دادگستری و وکیل محمد رضا حدادی
سایر اخبار این روزنامه
رزرو هتل