تامين مالي 5 ميليارد توماني براي استارت‌‌آپ‌ها


کرباسيان مطرح کرد؛ رونق استارت‌آپ‌ها با کاهش نرخ سود بانکي
شاپور محمدي با بيان اينکه اشخاصي که در زمينه تامين مالي جمعي فعاليت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آيين نامه جديد کسب و کارهاي ديجيتال وفق دهند، گفت: سقف تامين مالي جمعي فعلاً ۵ ميليارد تومان است که از طريق عامل انجام مي‌شود. وزير اقتصاد هم گفت: پس از تصويب ايده در شوراي عالي بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز مي‌تواند به تجميع منابع خرد در قالب تعاوني‌ها و امثالهم بپردازد و در نهايت زمينه اشتغالزايي فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافته، شرايط براي مشارکت مردم در فناوري‌هاي نوين، استارتاپ‌ها و کسب و کارهاي نوپا فراهم شده و در سال‌هاي اخير شاهد ارائه نوآوري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غيره بوده‌ايم. 
به نقل از فارس، صبح روز گذشته در محل وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه تامين مالي جمعي براي کسب و کار‌هاي نوپا و استارت‌ آپ‌‌ها با حضور مسعود کرباسيان وزير اقتصاد، ‌محمدجواد آذري جهرمي‌وزير ارتباطات، شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و معاونان وزير کار منعقد شد. بر اساس اين تفاهم نامه استارت آپ‌‌ها مي‌توانند از طريق بورس تامين مالي کنند.
طي برگزاري اين مراسم رييس سازمان بورس با اشاره به اينکه اين موضوع در قالب شراکت در پروژه‌ها دنبال مي‌شود، افزود: ليست تمام عوامل در فرابورس درج مي‌شود و مردم بايد با توجه به ليست، منابع را در اختيار صندوق‌ها قرار دهند.
محمدي ادامه داد: با تفاهم نامه و دستورالعملي که بايد به تصويب شوراي عالي بورس برسد، وظايف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوريت سازمان بورس مجوزهاي اين نوع تامين مالي صادر مي‌شود و ليست عوامل را نيز مشخص خواهيم کرد.
دبير شورايعالي بورس افزود: شرکت‌هاي تعاوني هم مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و محور تفاهم نامه تعيين تکليف تامين مالي جمعي و همچنين تعيين وظيفه هر يک از دستگاه‌ها خواهد بود.
سازمان بورس موضوع تامين مالي جمعي در بازار سرمايه را دنبال مي‌کند
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينکه تفاهم نامه موضوع تامين وام را در بر نمي‌گيرد و اين موضوع در حيطه اختيارات بانک مرکزي است، گفت: سازمان بورس موضوع تامين مالي جمعي در بازار سرمايه را دنبال مي‌کند و ما آيين نامه مربوط به آن را تصويب خواهيم کرد و از اين پس به صورت مجوزدار کار تامين مالي جمعي براي کسب و کارهاي ديجيتال در بورس دنبال مي‌شود.
محمدي افزود: سقف تامين مالي جمعي فعلاً ۵ ميليارد تومان است که از طريق عامل انجام مي‌شود. فعالان تامين مالي جمعي که تاکنون حضور داشتند نيز مي‌توانند از طريق دريافت مجوز فعاليت خود را دنبال کنند و از اين بابت براي فعالان قبلي جاي نگراني وجود ندارد و مردم فقط به عامل‌هاي مجاز مراجعه داشته باشند.
 خارجي‌ها مي‌توانند گواهي شراکت سرمايه‌گذاري جمعي را در ايران خريداري کنند
رييس سازمان بورس در زمينه امکان ورود سرمايه گذاران خارجي در بورس بيان داشت: اينکه از سرمايه گذاران خارجي بخواهيم در اين طرح‌ها تامين مالي کنند، در تفاهم نامه پيش بيني نشده ولي خارجي‌ها مي‌توانند گواهي شراکت سرمايه گذاري جمعي را در ايران خريداري کنند که فعاليت آن طبق ماده 49 آيين نامه پيش بيني شده در اين زمينه باشد. محمدي تصريح کرد: کساني که در حال حاضر در زمينه تامين مالي جمعي فعاليت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آيين نامه جديد وفق دهند. فرابورس مي‌تواند آيين مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعاليت‌هاي غيرقانوني، جلوگيري لازم به عمل آيد. سخنگوي سازمان بورس افزود: تا جايي که قوانين اجازه بدهد تلاش مي‌کنيم شرايط آسان سازي شود. در تفاهم نامه مواد متعددي وجود دارد و امکان توصيه پروژه‌ها به سرمايه گذاران و مردم وجود ندارد و اين اقدام نبايد صورت گيرد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح کرد: امکان تامين مالي جمعي در بازار سرمايه در اين قالب پيش بيني شده و اطلاعات مربوط به کسب و کار در پروژه‌ها ديده مي‌شود. حساب بانکي رسمي‌نيز تعريف مي‌شود که منابع در آن حساب وارد مي‌شود تا از منابع مردم صيانت شود.
کرباسيان مطرح کرد؛ رونق استارت‌آپ‌ها با کاهش نرخ سود بانکي
طبق تفاهم‌نامه‌اي که صبح امروز ميان سه وزارت‌خانه و يک معاونت علمي‌امضا شد از اين پس استارت‌آپ‌هاي مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف ۵ ميليارد تومان از طريق بازار بورس و به صورت جمعي تامين مالي شوند. در اين زمينه وزير اقتصاد معتقد است کاهش سودبانکي در ايجاد رونق براي استارت‌آپ‌ها موثر بوده است. در اين نشست، همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تاکنون به بازار سرمايه اوليه توجه چنداني در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها تاکنون از طريق سيستم بانکي تامين مي‌شد و عمده فعاليت بورس نيز نقل و انتقال سهام در فعاليت‌ها بوده است. تفاهم نامه امروز به منظور شکل گيري سرمايه‌گذاري و شراکت شکل گرفته که در آن قابليت اجراي ايده‌هاي افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي مي‌شود. 
کرباسيان ادامه داد: پس از تصويب ايده در شوراي عالي بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز مي‌تواند به تجميع منابع خرد در قالب تعاوني‌ها و امثالهم بپردازد و در نهايت زمينه اشتغالزايي فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يافته، شرايط براي مشارکت مردم در فناوري‌هاي نوين، استارتاپ‌ها و کسب و کارهاي نوپا فراهم شده و در سال‌هاي اخير شاهد ارائه نوآوري‌هاي فراوان در عرصه‌هاي حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غيره بوده‌ايم.
 وي ادامه داد: تاکنون ايده‌هاي فراواني در سطح جامعه به دليل کمبود سرمايه محقق نشده بود، ولي اينک فرصتي فراهم شده تا در قالب شراکتي، فاميلي، جمعيت اهدايي و ... به تامين مالي اقدام کنند.
کرباسيان ادامه داد: اکنون سود بانکي پايين آمده و مي‌تواند کسب‌وکارهاي نوپا و استارت‌آپي براي مردم جذاب کند و سرمايه‌ها به اين سمت هدايت شود. با جهشي که در اين کار صورت گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهيم کرد.


خرید بلیط