ترامپ،‌رییس جمهوری بدون درک و فهم


سخنگوي وزارت کشور گفت: اين وزارتخانه گزارش جامعي از ناآرامي‌هاي اخير در کشور را در ابعاد بين المللي، داخلي ، اقتصادي و جامع شناختي به رييس جمهوري تقديم مي‌کند.
به گزارش ايرنا، سيد سلمان ساماني در نشست خبري درمورد ناآرامي‌هاي اخير در کشور اظهارداشت: هيات وزيران در جلسه گذشته خود وزارت کشور را ملزم کرد تا گزارش جامعي از اتفاقات اخير در ابعاد مختلف بين المللي، داخلي ، اقتصادي و جامع شناختي تهيه کند که اين گزارش در مهلت يک هفته‌اي به رييس جمهوري تقديم مي‌شود.
وي درمورد تعيين مکاني براي برگزاري تجمع‌ها با توجه به مصوبه اخير شوراي اسلامي‌شهر تهران تصريح کرد: از ابتداي دولت يازدهم 43 هزار تجمع با مجوز و بدون مجوز در سراسر کشور برگزار شده است.
سخنگوي وزارت کشور يادآور شد: آنچه در شوراي اسلامي‌شهرتهران مصوب شده به موجب بند 2 ماده 80 موضوع‌هاي نارسايي اجتماعي ، فرهنگي، بهداشتي ،اقتصادي و رفاهي حوزه‌هاي انتخابيه را در بر مي‌گيرد، مواردي که در اين مصوبه به آن اشاره شده تمامي‌جهات تجمع‌ها را به خصوص ابعاد امنيتي و سياسي ندارد.
ساماني افزود: از سوي ديگر قانونگذار مراجع صدور مجوز را فرمانداري‌ها مشخص کرده است که با ارائه درخواست موضوع را بررسي و مجوز لازم را صادر کند .
وي ادامه داد: وزارت کشور از برگزاري نظام مند تجمع‌ها استقبال مي‌کند ولي فرمانداري‌ها مرجع قانوني صدور مجوز براي تجمع‌ها هستند و در مواردي که لازم باشد شوراي‌هاي اسلامي‌شهر و شهرداري‌ها مي‌توانند با فرمانداري هماهنگي کنند ولي جنس مصوبه پيشنهاد است.
سخنگوي وزارت کشور همچنين در پاسخ به اين سوال که منظور شوراي اسلامي‌شهر تهران تعيين مکان براي تجمع‌ها بوده است، گفت: پسنديده نيست که تجمع‌ها را محدود به يک نقطه کنيم، ما استقبال مي‌کنيم که موضوع از مسير قانوني خود طي شود.
ساماني درمورد مکاتبات نمايندگان مجلس با وزارت کشور براي بازديد از زندان‌ها باتوجه به بازداشتي‌هاي اخير گفت: در اين زمينه مقرر شده تا وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان وآموزش پزشکي موضوع را بررسي و جمع بندي کنند.
ساماني در پاسخ به اين که آيا سفر اخير وزير کشور به قم براي ارائه گزارش به مراجع عظام تقليد بوده است، گفت: وزير کشور به تمامي‌استان‌ها سفر مي‌کند و ماه گذشته نيز به استان قم سفر کرد .
وي ادامه داد: ما از مذاکرات ونشست‌ها واعلام دستاوردهاي دولت استقبال و تلاش مي‌کنيم حوزه‌هاي مختلف که نيازمند ارائه گزارش هستند ، آن را در اختيارشان قرار دهيم .
وي درپاسخ به اينکه پرونده تغيير استانداران وفرمانداران در چه مرحله‌اي است، اظهارداشت: جابجايي فرمانداران از خيلي وقت پيش شروع شده است و گزينه‌ها در استانداري‌ها به جمع بندي مي‌رسند و اعلام مي‌شوند .
سخنگوي وزارت کشور گفت: مراحل تغيير استانداران نيز در مرحله پاياني قرار دارد البته پرونده ارزيابي استانداران هميشه باز است و تصميمات مقتضي گرفته مي‌شود، تلاش داريم روند تغييرات تا پايان بهمن ماه نهايي شود تا کادر مديريت 440 شهرستان را نهايي کنيم.
ساماني در پاسخ به اين که وزارت کشور چه خلائي احساس مي‌کند که نيازمند گسترش تعاملات بيشتر با مراجع تقليد شده است، گفت: تصميم وزارت کشور براساس خلاء نيست بلکه سياست آن افزايش ارتباطات با مراجع عظام تقليد که مراجع مردم هستند، است، با توجه به ارتباطات بيشتربا مردم اين ارتباط باعث توفيقات بيشتر مي‌شود.
ساماني درپاسخ به اين که تعامل وزارت کشوربا نمايندگان مجلس در زمينه استيضاح وزير کشورچگونه است، يادآور شد: نگاه ما مبتني بر قانون اساسي است و معتقديم براين اساس تعاملات بايد اتفاق بيافتد.
وي افزود: ما از سوال و استيضاح استقبال مي‌کنيم چراکه نمايندگان مجلس خواسته‌ها ومطالبات مردم را از دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري مي‌کنند و دستگاه‌ها نيز مکلف هستند پاسخ‌هاي لازم را به نمايندگان ملت ارائه دهند .
سخنگوي وزارت کشور اضافه کرد: در موارد مشابه نيز همواره نگاه وزارت کشور ارائه توضيح بوده است.


خرید بلیط