چين درحال شکل دادن به آينده فن آوري جهاني


گزارش ويژه‌

دانکن کلارک فايننشال تايمز

درجريان نمايشگاه الکترونيک لاس وگاس بيشتر شرکت کنندگان حدود 4.500 شرکت از کشور چين بودند. کشور چين به دليل ذخاير زنجيره‌اي خود مدت‌هاست که نقش مهمي‌را در فن آوري جهاني به دست آورده است. اما چين ديگر يک تامين کننده قطعات يا مونتاژکننده نيست. شرکت‌هاي فن آوري چيني به طور گسترده‌اي محصولات خود را در جهان ارائه دادند. شرکت Go Pro آخرين مدل پهباد خود را با تکيه بر سازندگان چيني ساخته است ارزش اين فن آوري‌ها و خدمات مربوط به آن روبه افزايش است. گوگل ، اپل، فيس بوک و آمازون ارزش کلي برابر با 2.8 تريليون دلار دارند. درچين نيز شرکت‌هاي علي بابا و Tencent به ارزش 1 تريليون دلار رسيدند و مقياس بازارهاي چيني بسيار واضح شده است. رويکرد شرکت‌هاي چيني نشان دهنده آن است که چين درحال شکل دادن به آينده فن آوري جهاني است.اگرچه غول‌هاي فن آوري آمريکايي در جهان سلطه يافتند اما شرکت‌هاي چيني شروع به گسترش کردند. هفته گذشته سهام شرکت چيني Didi در برزيل افزايش داشت و بر رقيب آمريکايي خود اوبر برتري داشت. شرکت‌هاي علي بابا و Tencent نيز در هند سرمايه گذاريهاي گسترده‌اي کردند و بر شرکت آمازون فشار آوردند. درحاليکه هر دو کشور خود را براي پيشبرد در هوش مصنوعي آماده کردند. نقش چين به عنوان يک لابراتوار زنده بسيار مهم است. شرکت‌هاي سيليکن ولي از جمله گوگل از اين امر آگاهند. قانون منع مهاجرتي دولت آمريکا براي ورود مهاجران متخصص ممکن است به رشد شرکت‌هاي چيني شود که بايد منتظر نتيجه آن بود.

ترجمه: فاطمه مهتدي

خرید بلیط