مکاتبات انبوه‌سازان با دولت بی‌پاسخ ماند؛

گروه مسکن- کانون سراسری انبوه‌سازان پیش از این با اعلام نارضایتی از نرخ سود تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم طی نامه‌ای خواستار تعدیل نرخ سود‌ها شده بود‌. به گفته انبوه‌سازان نرخ سود تمام‌شده وام ساخت بدون سپرده با اتکا به خرید اوراق بیش از ۲۲ درصد برای سازندگان تمام می‌شود که نرخ بالایی است‌. آنها معتقدند سازنده‌ها برای تامین منابع برای ساخت مسکن مجبورند اقدام به خرید اوراق حق‌تقدم کنند، بنابراین این اقدام اثر نامطلوبی روی نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن گذاشته است‌ چرا که خرید اوراق خود مستلزم پرداخت هزینه اضافی است‌.
در حال حاضر دریافت تسهیلات با نرخ سود ۵/۱۷ درصد در دسترس است و این در حالی‌ است که با محاسبه هزینه خرید اوراق، نرخ سود این تسهیلات بین ۲۲ تا ۲۳ درصد است‌. پس از گذشت بیش از یک ماه از ارسال این نامه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید هنوز پاسخی از سوی مسوولان دریافت نشده است‌. فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه معاونت مسکن راه‌وشهرسازی بخشی از گزارش انبوه‌سازان مبنی بر بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن را پذیرفته است، گفت‌: در عین حال هنوز پاسخی به این گزارش داده نشده است‌. پورحاجت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا وزیر راه‌وشهرسازی نسبت به گزارش انبوه‌سازان به این وزارتخانه برای بالا بودن نرخ سود اوراق مسکن واکنش نشان نداده است، گفت‌: اگرچه معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی پس از مطالعه گزارش تحویلی انبوه‌سازان به وزارت راه‌وشهرسازی آن را تاحدودی پذیرفته و نرخ سود آن را بالا دانسته است، اما هنوز آخوندی نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده و پاسخی به آن نداده است‌.
پورحاجت با اشاره به اینکه نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 5/17 درصد اما در عمل نرخ سود آن ۲۴ تا ۲۵ درصد است، اظهار داشت‌: دریافت تسهیلات‌گران قیمت باعث شده تا بخش خصوصی رغبتی برای ورود به ساخت و ساز از خود نشان ندهد‌. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد‌: در گزارشی که انبوه‌سازان به درخواست شخص آخوندی آن را تهیه کردند به‌طور مشخص اعلام شده است، نرخ سود تسهیلات حوزه مسکن بسیار سنگین است و باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد‌. وی اظهار داشت‌: متاسفانه در ۲۰ سال گذشته حتی در دوره‌ای که بازار مسکن رونق داشته است این همه تفاوت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز با سایر وام‌های غیرصندوقی وجود نداشت‌.
به گفته وی، سود صندوق‌های پس‌انداز مسکن در حال حاضر 5/9 درصد است، در حالی‌که نرخ سود اوراق مسکن به صورت اسمی 5/17 درصد و به صورت واقعی ۲۴ درصد است‌. پورحاجت تصریح کرد‌: کانال تامین منابع مالی برای تولید مسکن از محل اوراق شرایط بسیار سختی دارد، بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش صدور پروانه ساختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن همین موضوع می‌تواند باشد‌.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته منبع مالی مشخصی برای بخش تولید مسکن تعریف نشده است، ادامه داد‌: آمار تولید مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید مسکن حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است و این در حالی است که این عدد خوبی نیست و تهدیدی برای بازار مسکن محسوب می‌شود‌. وی اضافه کرد‌: کاهش تولید و عرضه مسکن با توجه به اینکه بر صنایع پسین و پیشین تاثیر می‌گذارد قطعا در بلندمدت موجب ورود شوک‌های ناگهانی در بازار مسکن خواهد شد‌.
خرید بلیط