دیگر صفحه‌ها


میزگرد کارشناسی <ایران> درباره ناآرامی‌های اخیر / اعتراضات مدنی حق مردم است

فرناز قلعه‌دار
اعتراض حق است و اغتشاش ناحق؛ مسئولان حاکمیتی و دولتی و کارشناسان در واکنش و تحلیل وقایع این چند روزه در این نکته اشتراک نظر داشتند. اما مرز اغتشاش و اعتراض چیست و راه‌های حقوقی پیشگیری و مدیریت آن چگونه است؟ بررسی ناآرامی‌های اخیر کشور از منظر حقوقی، رسانه، روانشناسی و جامعه شناسی موضوع نشستی بود که چند روز قبل در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. در این نشست کارشناسان با تحلیل اتفاقات اخیر به این موضوع پرداختند که چه عواملی باعث بروز این ناآرامی‌ها در کشور شد، عملکرد مراجع رسمی چگونه بود و از همه مهمتر برای آینده چه باید کرد تا شاهد چنین تحولاتی نباشیم هر چند که به اعتقاد آنها اینگونه اعتراض‌های مدنی در تمام دنیا امر ملموسی است و کشورهای توسعه یافته کم و بیش با آن رو به رو هستند ولی چرا در کشور ما این اعتراض‌ها به تنش‌های شدید کشیده می‌شود امری قابل بررسی است.

ناآرامی ها ، معلول ناکارآمدی نهادها
و ضعف اجرای قوانین
در آغاز این جلسه دکتر علی

منبع خبر: