برجام بی‌نیاز از اصلاحدونالد ترامپ باز هم ناگزیر به امضای فرمان تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران شد. در شرایطی که امریکا با انتقاد از توافق هسته‌ای برای عملیاتی کردن تعهدات برجامی‌اش خط و نشان کشیده بود، این تصمیم که با تحریم چند نهاد و چهره سیاسی ایران و بیانیه‌ای تهدید‌آمیز همراه بود، حائز یک واقعیت است و آن اینکه دولتمردان امریکایی در مخدوش کردن روند اجرای برجام با موانع جدی در عرصه بین‌المللی رو به رو شده‌اند. واقعیتی که در دوران پسابرجام با بی‌اعتنایی کشورهای اروپایی به مخالف خوانی برجامی امریکا و پایان عصر تسری تحریم‌های امریکایی به روابط کشورهای دیگر با ایران آغاز شد و اینک در ناتوانی ترامپ برای پایان بخشیدن یکجانبه به برجام نمایان شده است. این گونه بود که با‌وجود آنکه رئیس جمهوری امریکا در یک سال گذشته کوشید محافل داخلی و بین‌المللی را برای تغییر و اصلاح برجام متقاعد کند، کاری از پیش نبرد و او مجبور شد جمعه شب در حالی که فرمان تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا می‌کرد به بیانیه‌ای تهدید‌آمیز و مشروط اکتفا کند. این در حالی بود که دولت امریکا همزمان چندین و چند نهاد و چهره سی

منبع خبر: