استاد «بلت» نیست!

هومن جعفری- 1- ‌قرار است تلگرام رفع فیلتر شود. با در نظر گرفتن اینکه قرار بود با فساد و تبعیض و بیکاری هم برخورد شود پیش‌بینی می‌کنیم حالاحالاها تلگرام فیلتر بماند. عجالتا به وی‌چت مراجعه کرده، از پیدا کردن دوستان‌ قدیمی احساس شادی و رضایت کنید.
2- با دستگیری بیست و یک خواننده زیرزمینی در بندرعباس، حالا مردم احساس امنیت بیشتری می‌کنند. در همین مورد با تنی چند نفر از مردم صحبت کردیم. یکی اعتقاد داشت با دستگیری این خوانندگان او وقت بیشتری برای سر زدن به پدر خود دارد. یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان که خیاط بودگفت از وقتی این خوانندگان دستگیر شده‌اند، او و مشتریانش دیگر برای انتخاب درست پارچه مشکلی ندارند و عکس‌های پارچه‌های مختلف را از طریق نرم‌افزارهای فیلتر‌شده برای هم ارسال می‌کنند. یکی دیگر از سیاستمداران بنام نیز تاکید کرد: برادرزن یکی از شاهزاده‌های عربستان از این بیست و یک خواننده در بندرعباس حمایت مالی می‌کرده!
3- یک مقامی که اسمش را نمی‌بریم دستور داده کنکور تا سال 98 متوقف شود! قیافه ایشان بعد از اعلام اسامی برندگان کنکور 99 دیدنی است!
4- یک شیرپاک خورده‌ای در هیات دولت، یا آقای نوبخت را از برق بکشد یا دستکم دکمه به روز‌رسانی را بزند ایشان آپدیت شوند! خودروی هیبریدی را نمی‌شناسی بگو نمی‌شناسم! چرا آماری می‌دهی تن ادیسون در گور بلرزد برادرمن؟ بگو «بلت» نیستم تا خودت و دولت را عذاب ندهی!
رزرو هتل