کنگره آیت‌الله بدون یک ریال هزینه از بیت‌المال برگزار شد

یاسر‌هاشمی، دبیر اجرایی نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی درباره روند اجرایی این کنگره، گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط درخشان کارنامه آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی اداره دانشگاه آزاد اسلامی بدون دریافت یک ریال از بیت‌المال بود. کنگره بزرگداشت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی نیز بدون یک ریال بودجه دولتی یا عمومی برگزار شد و بیت‌هاشمی و علاقه‌مندان ایشان بر این باورند در این شرایط دشوار نباید به بیت‌المال چنگ‌اندازی کرد./ایلنا
خرید بلیط