پاسخ اداره مالیات به اظهارات شهردار مشهد

چهاردهم دی ماه بود که شهردار مشهد در همایش ملی «مالیات بر ارزش افزوده» درباره مطالبات شهرداری مشهد نکاتی را مطرح کرد و اظهارات تقی زاده خامسی، روز شنبه با تیتر «دست خالی شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده» در روزنامه خراسان منتشر شد. تقی زاده در آن همایش گفته بود: «شهرداری مشهد بیش از 300 میلیارد تومان، عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده از خزانه طلبکار است که اداره مالیات نمی‌خواهد آن را بپردازد...».
1255 میلیارد تومان به شهرداری مشهد پرداخت شده است
به دنبال انتشار این اظهارات شهردار مشهد در روزنامه خراسان، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در واکنش به صحبت های مطرح شده جوابیه ای به روزنامه خراسان ارسال و توضیحاتی ارائه کرد که مشروح آن به شرح زیر است: با احترام، با عنایت به مطلب چاپ شده به نقل از آقای تقی زاده خامسی شهردار محترم مشهد در صفحه اول آن روزنامه (شنبه مورخ 96.10.16) درباره سهم شهرداری مشهد از عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهشمند است در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات و برای تنویر افکار عمومی دستور فرمایید متن ذیل در همان صفحه، و با همان حروف درج شود. از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تاکنون حدود 2168 میلیارد تومان عوارض موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات به صورت ماهیانه به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان خراسان رضوی واریز شده که سهم شهرداری مشهد حدود 1255 میلیارد تومان بوده است.
 علاوه بر این بیش از 56.4 میلیارد تومان مالیات و عوارض، پس از حسابرسی مالیاتی پرونده های شهرداری مشهد به حساب این شهرداری استرداد شده است. این در حالی است که سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری حدود 66 میلیارد تومان بدهی مالیاتی عملکرد، حقوق و تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده دارند که شهرداری مشهد تعهد پرداخت آن را کرده است.
 
خرید بلیط