انقلابي‌گري يعني كمك به مردم براي حل مشكلات مردم

چندين سال قبل رهبر حكيم و دورانديش انقلاب اسلامي، بياني با اين مضمون داشتند كه بهترين راه مبارزه با امريكا، گره‌گشايي از مشكلات مردم است. منطق اين بيان كاملاً روشن است. امريكايي‌ها با كمك متحدين خود و با مجموعه‌اي از اقدامات، در تلاشند بين مردم و نظام اسلامي فاصله ايجاد كنند. تمركز امريكايي‌ها در مسير فاصله‌اندازي ميان مردم و جمهوري اسلامي، روي مسائل اقتصادي است. حكمت اعلام دهه چهارم انقلاب به عنوان «دهه پيشرفت و عدالت» و نامگذاري‌ها در سال‌هاي اخير با موضوع اقتصادي، همگي در راستاي تأمين الزامات پيشرفت كشور، رفاه عمومي و خنثي‌سازي نقشه‌هاي دشمنان است. متأسفانه در طول سال‌هاي گذشته، شعارهاي سال اعلامي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در عمل خيلي جدي گرفته نشد.
بي‌توجهي به اين شعارها خصوصاً در حوزه اقتصاد مقاومتي سبب شده در شرايطي قرار بگيريم كه بخشي از مردم، به شدت تحت فشارهاي اقتصادي و معيشتي قرار گيرند. پديدآيي لشكر بيكاران، ركود اقتصادي، افزايش قيمت‌ها و گراني از معضلات انكارناپذير در كشور است. بديهي است كه دشمنان به دنبال بهره‌برداري از اين وضعيت در راستاي منافع خودشان باشند. خاصيت دشمن، دشمني كردن است و از او انتظاري جز اين نبايد داشت. اساساً امريكايي‌ها با هدف ايجاد مشكل براي مردم ايران و ناراضي‌ كردن آنان، جنگ اقتصادي و تحريم‌ها را عليه ملت ايران به راه انداختند. ناآرامي‌ها و اغتشاشات اخير در كشور با موج‌سواري دشمن و جريان ضد انقلاب با توجه به نارضايتي‌ها پديد آمد. دشمن تصور مي‌كرد آستانه تحمل مردم تمام شده و با اندك تحركات،‌ مي‌تواند توده‌هاي ميليوني را با خود همراه سازد. تصور ضد‌نقلاب نيز اينگونه بود، اما هوشمندي و بصيرت مردم، مانع از بحران‌آفريني دشمن براي كشور شد. دشمن در اين قضايا، ثبات، امنيت، آرامش، وحدت و انسجام داخلي را نشانه رفته بود. حال كه اين توطئه خنثي شد، چه بايد كرد؟ اعتقاد بر اين است كه همان جمله چند سال قبل رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، بايد مورد توجه مسئولان و دلسوزان كشور و انقلاب قرار گيرد. بايد از مشكلات مردم در حوزه‌هاي گوناگون گره‌گشايي كرد. بايد جوانان بيكار، اميد به دستيابي به شغل مناسب با شأن خود پيدا كنند.
بايد صاحبان صنايع، كارخانجات، كارگاه‌هاي كوچك و بزرگ، صاحبان مشاغل گوناگون به ايجاد رونق اقتصادي در كشور در آينده نزديك اميدوار شوند. بسيار روشن است كه كار اصلي در اين حوزه‌ها، بر عهده دولت است. دولت بايد با اتخاذ سياست‌ها و رويكردهاي صحيح در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي، چنين اميدهايي را براي تمامي كساني كه تحت فشارهاي اقتصادي- معيشتي هستند، ايجاد كند. اما نكته مهم در اين ميان تلاش‌ها، رويكردها و جهت‌گيري‌هاي افراد و مجموعه‌هاي خارج از دولت است. اعتقاد بر اين است كه با انقلابي‌گري به معناي دقيق كلمه، مي‌توان همه مشكلات كشور و مردم را حل كرد. اين يك اصل و قاعده اثبات شده است. در 38 سال گذشته، در هر حوزه‌اي كه با رويكرد انقلابي‌گري مبتني بر عقلانيت و درايت و روحيه جهادي كارها دنبال شده، موفقيت‌هاي بزرگ حاصل شده است. عمده مشكلات امروزي كشور و مردم، به حوزه‌هايی اختصاص دارد كه در آن حوزه‌ها به صورت انقلابي عمل نشده است. البته از اين نكته نبايد غفلت كرد، برخي از معضلات كنوني كشور، حاصل كار انقلابي‌نماها در 38 سال گذشته است. به تعبير مقام معظم رهبري، انقلابي‌گري با انقلابي‌نمايي تفاوت دارد.
بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته، انقلابي‌گري در شرايط كنوني، در كمك به دولت براي حل مشكلات كشور است. جريان‌هاي سياسي با هر فكر و سليقه‌اي در شرايط كنوني، بايد به فكر مردم و حل مشكلات كشور باشند. به طور قطع با هم‌افزايي همه ظرفيت‌ها، به راحتي مي‌توان بر بسياري از مشكلات غلبه كرد. نقشه راه بايد اقتصاد مقاومتي باشد. همه نيروها، جريان‌ها و افراد بايد به كمك دولت در راستاي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي بشتابند.البته دولت هم بايد امكان بهره‌گيري از توان و ظرفيت‌هاي خارج از دولت در هر سطحي را فراهم سازد. كشور از ظرفيت‌ها، امكانات و قابليت‌هاي بسيار بالايي، براي حل مشكلات برخوردار است. مهم هم‌افزا شدن مسئولان در قواي سه‌گانه و تمامي دستگاه‌ها و نهادها است. وحدت و همدلي مسئولان زمينه‌ساز كمك‌هاي مردمي و بخش خصوصي به دولت براي حل مشكلات خواهد بود. اين وحدت، همدلي و زمينه‌سازي براي هم‌افزا كردن تمامي امكانات براي حل مشكلات مردم؛ نشانه انقلابي‌گري و هر نوع حركت مغاير با انقلابي‌گري فاصله دارد.
خرید بلیط