خروج ترامپ و راهکارهای اقتصاد ایران

امرالله امینی
استاد دانشگاه
 علامه طباطبایی
رئیس‌جمهوری امریکا روز جمعه تصمیم خود را در خصوص برجام، اعلام می‌کند با فرض اینکه امریکا از برخام خارج شود 2 فرضیه پیش‌رو داریم و آن دو فرضیه در مورد همراهی کردن
یا همراهی نکردن اروپا با این تصمیم امریکا است. اگر اروپا نخواهد امریکا را در خروج از برجام همراهی کند در مبادلات اقتصادی وضعیت دیگری پیش خواهد آمد. نمی‌توان مشکلات اقتصادی بعد از خروج امریکا از برجام را کتمان کرد چون بسیاری از کشورهای دنیا به عملکرد و رفتار امریکا در روابط اقتصادی با ایران نگاه می‌کنند و بیشترین مشکل مربوط به بانکداری و سرمایه‌گذاری خارجی است. حتی اگر اروپا
با امریکا همراهی نکند سرمایه‌گذاری کند می‌شود و سرمایه‌گذاران
با تردید به ایران ورود خواهند داشت.
بیشترین هدف امریکا از تمدید تحریم‌های ایران نیز دست گذاشتن روی دو بخش مهم بانکداری و سرمایه‌گذاری است. اما ما نباید منتظر تصمیم‌گیری دیگران بمانیم ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. ظرفیت و پتانسیل بالایی در اقتصاد داریم اما جهت گیری‌ها چندان کارآمد نیست. دولت باید در گام نخ

منبع خبر: