سناریوهای فرجام برجام

حسن بهشتی پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
دونالد ترامپ بیش از آنکه یک سیاستمدار باشد، یک بازرگان است و کار بازرگانی با ریسک‌پذیری بالا آمیخته است. این همان ویژگی است که سبب شده تصمیم‌های رئیس جمهوری
که تا پیش از این به کار تجارت و برج‌سازی مشغول بود آنقدر پیش‌بینی‌ناپذیر و خارج از انتظار باشد که هر بار پیش از
یک تصمیم‌گیری او کارشناسان و سیاستمداران به گمانه‌زنی درباره تصمیم احتمالی‌اش بپردازند. چنانکه در روزهای اخیر تصمیم‌گیری او درباره برجام برای سومین بار جهان را در چنین موقعیتی قرار داده است.    رئیس جمهوری امریکا دو بار مجبور شد که پایبندی ایران را به برجام تأیید و تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند. در بار سوم او تأیید پایبندی ایران به برجام را به کنگره ارجاع داد. کنگره هم بدون اینکه تصمیمی بگیرد
و مسئولیتی بپذیرد، موضوع را به دولت برگرداند. حالا قرار است روز جمعه ترامپ موضعش در قبال تحریم‌ها و برجام را اعلام کند و برای تصمیم او سه سناریو مختلف قابل فرض است.
سناریو اول که بدبینانه‌ترین پیش‌بینی ممکن است، این است که او با تأیید نکردن پایبندی

منبع خبر:

بلیط اتوبوس