من برنمی‌گردم سوریان انگیزه ندارد
محمد محمدی سدهی
کشتی فرنگی ایران در المپیک ریو ناکام بود و خاطرات تلخی به یادگار ماند. در این میان شاید بتوان گریه‌های محمد بنا را یکی از تلخ ترین تصاویر به جا مانده از این مسابقات دانست. «بنا»ی کشتی فرنگی پس از اتفاقات ریو کمتر حاضر به گفت‌وگو شد و هم اکنون نیز کاملاً از کشتی دور شده و در شهریار زندگی خود را می‌گذراند. در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خانه کشتی شماره 2 به نام سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی (محمد بنا) نامگذاری شده و از سوی دیگر در هفته‌های گذشته اتفاقات زیادی در رشته اول کشورمان رخ داد؛ از انتخابات فدراسیون کشتی گرفته تا بحث تعلیق کشتی ایران. به همین بهانه خبرنگار «ایران» گفت‌وگویی با آقای خاص کشتی ترتیب داد و نظرات او را در مورد اتفاقات اخیر این رشته جویا شد که ماحصل آن در ادامه می‌آید.
در ابتدا در مورد نامگذاری خانه شماره2 کشتی صحبت کنید، فدراسیون جدیداً خانه شماره 2 کشتی را به نام شما ثبت کرد که این نشان دهنده توجه فدراسیون کشتی به پیشکسوتان است.
می‌خواهم قلباً در مورد این موضوع صحبت کنم. از یک سو باید از فدراسیون کش

منبع خبر: