جام باشگاه‌های کتابخوانی فرصتی برای تمرین گفت‌و‌گو


مریم شهبازی

باغ کتاب تهران امروز با همراهی جمعی از اهالی فرهنگ و هنر میزبانی برگزیدگان جام باشگاه‌های کتابخوانی کشور را بر عهده دارد، جامی که امسال به دومین ایستگاه برگزاری‌اش رسیده و آن طور که مسئولانش می‌گویند توانسته همکاری بسیاری از نهادها و ارگان‌های فرهنگی-آموزشی کشور را برای جلب اعتماد بیش از 60 هزار کودک به سوی کتاب و کتابخوانی جلب کند.
تلاش برای ترویج کتابخوانی گروهی
نخستین دوره از جام باشگاه‌های کتابخوانی سال گذشته به پیشنهاد علی اصغر سیدآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت فرهنگی ارشاد برگزار شد و توانست در همان نخستین تجربه برگزاری‌اش همکاری بسیاری از ارگان‌هایی که در شرایط عادی استقبال چندانی از برنامه‌های مرتبط با کتابخوانی نمی‌کنند را هم برانگیزد.
سیدآبادی درباره هدفی که از برگزاری جام باشگاه‌های کتابخوانی در دومین دوره برگزاری‌اش دنبال می‌شود به «ایران» گفت:«ترویج کتابخوانی گروهی و فعال، مهم‌ترین هدفی است که از برگزاری این جام دنبال می‌شود، از کتابخوانی فردی که بگذریم، در کتابخوانی گروهی شرایطی فراهم می

منبع خبر: