ورود ایران به خشک‌ترین سال در نیم قرن گذشتهوزیر نیرو با تأکید بر اینکه وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد، اظهار کرد: طبیعتاً بخش هایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال‌جاری آبی یعنی تا پایان شهریور 97، با مضایقی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران به بیان تمهیدات و برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود برای مقابله با بحران کم‌آبی پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه تدبیر دولت آن است که با تأمین آب شرب از مردم بخواهند  درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر میزان بارش ها نیست، از اسراف آب بپرهیزند. وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان زمستان برابر پیش بینی‌ها وضعیت بارندگی بهتر شود. در کل کشور در شرایط فعلی در۴۷ سال گذشته خشک‌ترین سال را تجربه می‌کنیم و از نظر میزان بارندگی در بعضی استان‌ها میزان بارندگی تاکنون نسبت به ۵۰ سال گذشته در خشک‌ترین حالت قرار دارد. وی با تأکید بر اینکه اسراف آب قطعاً قابل تحمل نیست، افزود: اینکه کشاورزان عزیز در حاشیه شهرها با مشکلات جدی از نظر تأمین آب و کشت و استمرار معیشت شان مواجهند، اما در همان شهرها تا چن

منبع خبر:

بلیط اتوبوس