روزنامه ایران
1396/10/21

انتظار دولت تکمیل لایحه بودجه است، نه تغییر آنمعاون امور مجلس رئیس جمهوری خواستار کمک و همراهی نمایندگان مجلس برای تحقق برنامه‌های دولت در لایحه بودجه شد و ابراز امیدواری کرد که در مجلس شاهد تکمیل لایحه بودجه باشیم، نه اینکه لایحه بودجه تغییر کند. به گزارش «ایران»، حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره تغییر برخی تبصره‌های لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی تقدیم لایحه بودجه را به عهده دولت گذاشته و در لایحه بودجه ابتکار برعهده دولت است، اظهار کرد: دولت کار کارشناسی جدی و عمیقی روی بودجه انجام می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی جلسه می‌گذارد و تلفیق می‌کند و در مرحله بعد در دولت مطرح می‌کند، از این رو لایحه بودجه امسال برآیند نظرات دولت است. امیری با اشاره به به اینکه منابع و مصارف کاملاً در لایحه مشخص است، اضافه کرد: رئیس جمهوری در ایام انتخابات برنامه‌ای را اعلام کردند که مردم هم به برنامه رئیس جمهوری رأی دادند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهوری، ریشه کنی فقر مطلق و ایجاد اشتغال بود که طبیعتاً اجرای این برنامه‌ها در طول سال از طریق لایحه بودجه امکان پذیر است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری ادامه داد: بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقق برنامه‌های دولت همراهی و کمک کنند تا خواسته‌های مردم تحقق پیدا کند.
وی در پاسخ به اینکه واکنش دولت نسبت به تغییر لایحه چه خواهد بود، تصریح کرد: نه لایحه بودجه، بلکه هر لایحه‌ای که اساس آن درمجلس تغییر کند، طبیعتاً به طرح تبدیل می‌شود. از این رو ما بسیار امیدوارهستیم نمایندگان محترم مجلس برنامه‌های رئیس جمهوری را که مردم به آن رأی داده‌اند در نظر بگیرند و شاهد تکمیل لایحه بودجه باشیم، نه اینکه لایحه بودجه تغییر کند. امیری درباره وضعیت جدول 17 نیز گفت: هنوز لایحه بودجه نهایی نشده و در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. برای نماینده دولت که آقای دکتر نوبخت است هم در این کمیسیون حق اظهار نظر وجود دارد، بنابراین اکنون نمی‌توانم اظهار نظر کنم که لایحه به کجا می‌انجامد.