انتظار دولت تکمیل لایحه بودجه است، نه تغییر آنمعاون امور مجلس رئیس جمهوری خواستار کمک و همراهی نمایندگان مجلس برای تحقق برنامه‌های دولت در لایحه بودجه شد و ابراز امیدواری کرد که در مجلس شاهد تکمیل لایحه بودجه باشیم، نه اینکه لایحه بودجه تغییر کند. به گزارش «ایران»، حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره تغییر برخی تبصره‌های لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی تقدیم لایحه بودجه را به عهده دولت گذاشته و در لایحه بودجه ابتکار برعهده دولت است، اظهار کرد: دولت کار کارشناسی جدی و عمیقی روی بودجه انجام می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی جلسه می‌گذارد و تلفیق می‌کند و در مرحله بعد در دولت مطرح می‌کند، از این رو لایحه بودجه امسال برآیند نظرات دولت است. امیری با اشاره به به اینکه منابع و مصارف کاملاً در لایحه مشخص است، اضافه کرد: رئیس جمهوری در ایام انتخابات برنامه‌ای را اعلام کردند که مردم هم به برنامه رئیس جمهوری رأی دادند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس جمهوری، ریشه کنی فقر مطلق و ایجاد اشتغال بود که طبیعتاً اجرای

منبع خبر: