طرح جدید مسئولان برای پس گرفتن برخی نشان های دولتی

با توجه به این که آیین ‌نامه اعطای نشان‌ های دولتی مصوبه آبان ماه سال 1369 دولت وقت بوده و با گذشت بیش از دو دهه، ضرورت اصلاح و به روزرسانی آن احساس می شود، تعدادی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری اقدام به تهیه آیین نامه جدیدی در این خصوص کرده اند که بر مبنای یکی از مواد آن، هرگاه فردی با ارائه مستندات غیرواقعی، نشان دولتی دریافت کرده باشد مکلف خواهد بود مزایای تقدیم شده به خود را مسترد کند.
بلیط اتوبوس