خطابه سیاسی برای مطالبات اقتصادی

 جعفر تکبیری

رئيس جمهور روز گذشته ديداري مهم با وزير اقتصاد و معاونان اين وزارتخانه داشت. وزارتخانه‌اي كه اين روزها به واسطه ارتباط مستقيمش با وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، محور اصلي پرسش افكار عمومي است. اما بخش مهم سخنان رئيس جمهور در اين ديدار نه موضوعات اقتصادي، بلكه گفته‌هايي سياسي بود كه مخاطبش گروه‌هاي سياسي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود. به نحوي كه مي‌توان ادعا كرد كه روحاني روز گذشته سياسي‌ترين گفته‌هاي خود را طي هفته‌هاي اخير به زبان آورده است. اين در حالي بود كه همگان تصور مي‌كردند كه رئيس جمهور در اين جلسه گفته‌هايي مهم پيرامون وضعيت اقتصادي كشور و معيشت عمومي داشته باشد.  سخنان ديروز روحاني در وزارت اقتصاد، شباهتي به پاسخ‌هايي که بايد به مطالبات اقتصادي اين روزهاي مردم داده شود، نداشت و بيشتر به سخنراني‌هاي تبليغاتي ايام انتخابات مي‌ماند که بر تبرئه خود و مقصر انگاشتن ديگران مي‌چرخيد و بر هيجانات عمومي سوار بود مانند آن که گفته شود مردم پول نمي‌خواهند، شبکه‌هاي مجازي مي‌خواهند!   رئيس جمهور در اين ديدار به اعتراضات هفته‌هاي اخير اشاره و نسبت به سوء استفاده برخي جريانات از خواسته‌ها و تجمعات مردمي انتقاد كرد.  رئيس جمهور همچنين انگشت اتهام خود را به سوي صدا و سيما و ساير رسانه‌ها گرفت و مدعي شد كه «در اين حوادث يك موضوع اساسي وجود داشت كه با كمال تأسف در رسانه‌ها ملي و ساير رسانه‌ها  آن موضوع ديده نشده و بيشتر به دنبال مسائل جزيي و فرعي بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسي مي‌تواند آرامش و امنيت بلندمدت باثبات و تأثيرگذار در كشورمان به وجود آورد. » اين گفته‌هاي رئيس جمهور در حالي بود كه در همان روزهاي نخست، يك مقام صدا و سيما مدعي شد كه به دليل توصيه برخي مراجع امنیتی امكان پوشش وقايع را نداشته است.   تأييد نقش كشورهاي بيگانه در اغتشاشات اخير
رئيس جمهور همچنين در ادامه سخنان خود به صورت تلويحي بر نقش كشورهاي بيگانه در اغتشاشات اخير مهر تأييد زد و با اشاره به شرايط ويژه كشورمان در منطقه و جهان و اهداف دشمنان براي ايجاد ناامني در ايران، گفت: كشورمان از جايگاه تأثيرگذاري در منطقه و جهان برخوردار بوده و با دشمنان سرسختي نيز مواجه هستيم. امروز عده‌اي در منطقه در كنار رژيم صهيونيستي و امريكا با كشورمان دشمني مي‌كنند. البته امريكا از قبل انقلاب با ملت ايران دشمني داشته است و از رژيم ديكتاتور در آن دوران حمايت مي‌كرد و همه بخش‌هاي ايران حتي صدا و سيما در اختيار امريكايي‌ها قرار داشت بنابراين طبيعي است كه وقتي ملت ايران آنها را از مهم‌ترين و حساس‌ترين كشور دنيا بيرون راندند، ناراحت و عصباني باشند و بخواهند كه كشورمان آرامش نداشته باشد.»
دكتر روحاني با اشاره به اشتباهات دولت جديد امريكا در مواجهه با ملت ايران، اظهار داشت: دولت جديد امريكا در راه‌هاي اشتباهي كه براي مقابله با ملت ايران انتخاب كرده مدام سرش به سنگ مي‌خورد و در روزهاي اخير حيثيت سياسي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل از بين رفت. اين كشور از عضويت دائم خود در شوراي امنيت سوء استفاده كرده و تقاضاي تشكيل جلسه مي‌دهد و در آن كشورهاي جهان به امريكا تو دهني زدند.      تكرار يك ادعا
روحاني بار ديگر ادعاي خود در خصوص استقبال از نقد دولت را تكرار كرد و گفت كه دولت از انتقاد استقبال مي‌كند و معتقد است كه همه بدون هيچ استثنايي بايد نقد شوند. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مردم بايد بتوانند از تمام مسئولين كشور انتقاد كنند، گفت: انتقاد حق مردم است، چرا كه صاحب كشور هستند و تمام افتخار ما مسئولين اين است كه نماينده مردم هستيم و امانتدار امور كشور از سوي مردم مي‌باشيم بنابراين مردم حق دارند كه در كارهاي ما نظارت و انتقاد كنند.    قلب ماجرا
اما در حالي كه محور اصلي اعتراضات اخير موضوعات اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم بود، رئيس جمهور با قلب كردن ماجرا، كوشيد سمت خواسته‌هاي مردمي را از حوزه اقتصاد به فضاي مجازي بكشاند و دغدغه مردم را در اين خصوص معرفي كند. روحاني در اين خصوص گفت: بعضي‌ها تصور مي‌كنند كه مردم فقط پول و اقتصاد مي‌خواهند، اما آيا كسي حاضر است ماهيانه پول قابل توجهي دريافت كند، اما به طور مثال شبكه مجازي كاملاً مسدود باشد و يا در تردد با خودرو و رفت و آمد به بيرون از خانه با محدوديتي مواجه و حتي حق حرف زدن نداشته باشد. مگر مي‌شود آزادي و زندگي مردم را با پول خريداري كرد، چرا عده‌اي آدرس غلط مي‌دهند و اين توهين به مردم است. 
روحاني در همين ارتباط ادامه داد: افتخار دولت يازدهم و دوازدهم گردش آزاد اطلاعات است اما عده‌اي از فضاي مجازي خوششان نمي‌آيد. يك عده مي‌گويند كه مردم فقط بايد به صدا و سيما نگاه كنند البته معتقديم كه صدا و سيما بايد صداي ملت را منعكس كند نه صداي جناح خاصي را. 
رئيس جمهور ادامه داد: مردم از صدا و سيما هم استفاده مي‌كنند اما نبايد عده‌اي بخواهند كه شبكه‌هاي مجازي كه به خاطر شرايط خاص چند روزي مسدود شده براي هميشه مسدود باشد. با اين كار بيش از صد هزار نفر شغل خود را در يك هفته اخير از دست داده‌اند و ما بايد به فكر زندگي و راحتي مردم باشيم. 
روحاني با بيان اينكه با استفاده از فضاي مجازي امور زندگي مردم تسهيل شده است، خاطر نشان كرد: البته هر چيز خوبي در كنار خود بدي‌هايي هم دارد اما نمي‌شود گفت كه به طور مثال به خاطر خطراتي كه اتومبيل و موتور سيكلت دارد كارخانه توليد اين محصولات به طور كامل تعطيل شود و يا نمي‌شود گفت كه اگر در كتابي يك خط عليه من نوشته‌اند به طور كل چاپ كتاب در كشور ممنوع شود. 
رئيس جمهور افزود: فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي است و بايد در كنار در زمينه فرهنگ‌سازي و استحكام خانواده انديشه كرد و نمي‌گوييم كه دولت مسئوليتي در اين زمينه ندارد اما پذيرفتني هم نيست كه بخاطر يك خطا كل يك مجموعه را به تعطيلي كشاند و ما بايد به فكر منافع، زندگي و آينده مردم باشيم.      مسئولان حرف مردم را بشنوند
روحاني همچنين به صورت تلويحي مدعي شده كه دود اين وقايع به چشم مردم خواهد رفت و عنوان كرد كه «در حوادثي كه پيش مي‌آيد بايستي ضرر و نفع آن محاسبه شود. اينكه حوادث اخير از نظر اقتصادي، كسب و كار، سرمايه‌گذاري و اشتغال در كشور چه تأثيري داشته، بايد مورد محاسبه قرار بگيرد و لازم است همه اينها به مردم توضيح داده شود.»اما در حالي كه روحاني نزديك به 9 ماه است كه به صورت يكسويه با مردم سخن گفته و خود را در معرض سوالات نمايندگان افكار عمومي قرار نداده، مدعي شد: نمايندگان شوراي شهر، نمايندگان مجلس و مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي بايستي با مردم سخن بگويند و حرف آنها را بشنوند و بايد ساعات زيادي براي گوش دادن و حرف زدن با مردم اختصاص يافته و در مقابل حرف و انتقاد آنها را بشنوند.     دفاع روحاني از لايحه بودجه
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به لايحه بودجه سال 1397 كه انتقادات زيادي از آن شده اشاره كرد و به دفاع از آن پرداخت و گفت: در اين بودجه تبصره‌هايي پيش‌بيني كرديم كه فقر مطلق را از بين ببريم و اگر نمايندگان مجلس نخواهند پاي آن بايستند و دست دولت را ببندند، يا بايد راه‌حل جايگزين بهتري ارائه دهند و يا خودشان پاسخگوي مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و كار كارشناسي انجام داده و تبصره‌هايي براي رفع مشكلات كشور تنظيم كرده است. 
روحاني همچنين از افزايش شديد قيمت‌ها در لايحه بودجه 97 دفاع كرد و مدعي شد: عده‌اي مي‌گويند اصلاح قيمت‌ها را انجام ندهيد و مبلغ ماليات هم افزايش نيابد و در مقابل خواهان افزايش حقوق و رسيدگي به فقرا هستند، اگر روي حرف اولشان تأكيد دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار مي‌شود. مشكلاتي مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمي‌شود و ما خواهان راه‌حل هستيم.    روحانی توپ را به زمین مجلس انداخت
 رئيس جمهور در ادامه دفاع خود از لايحه بودجه سال 1397، تلويحاً از دست بردن نمايندگان در لايحه بودجه انتقاد كرد و گفت: در اين بودجه تبصره‌هايي پيش‌بيني كرديم كه فقر مطلق را از بين ببريم و اگر نمايندگان مجلس نخواهند پاي آن بايستند و دست دولت را ببندند، يا بايد راه‌حل جايگزين بهتري ارائه دهند و يا خودشان پاسخگوي مردم باشند.  روحاني در همين ارتباط تصريح كرد: دولت براي اشتغال جوانان و رفع بيكاري 300 هزار ميليارد تومان براي پنج سال پيش رو طراحي كرده است اما اين تصميم كه حاصل كار كارشناسي است با يك رأي بايد از بين برود؟رئيس جمهور با اشاره به سابقه 20 ساله نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: طبق قانون اساسي مسئول مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص رئيس جمهور است. البته قبول داريم كه مجلس هم بايد نظراتي در اين حوزه داشته باشد، اما نه اينكه اصل بودجه را زير سوال ببرد.     آقای رئیس‌جمهور 5 سال فرصت داشتی
اين گفته‌هاي رئيس جمهور در حالي بود كه غلامرضا تاجگردون رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 97 به اين گفته‌ها واكنش نشان داده و گفته است كه رئيس جمهور در پنج سال گذشته اختيار داشت هم هدفمندي را اصلاح و هم يارانه نقدي اقشار پردرآمد را حذف كند و همچنين قيمت بنزين را افزايش دهد كه تا كنون دست به چنين كاري نزده است. وي افزود: ما مسئوليت او را به استناد قانون اساسي در زمينه برنامه و بودجه قبول داريم، بنابراين رئيس جمهور مسئول كل برنامه و بودجه باشد و اين مسئوليت را به گردن مجلس نيندازد. تاجگردون همچنين گفته كه دولت پنج سال چنين اختياري داشته اما تا كنون به آن عمل نكرده است و حالا مي‌خواهد بار اين موضوعات را به گردن مجلس بيندازد.
خرید بلیط