بودجه و پیش نیازهای تولید و اشتغال

دکتر علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران

خبرآمد که در کمیسیون تلفیق مجلس محترم شورای اسلامی شید‌الله ارکانه، تصحیح قیمت فرآورده‌های نفتی پذیرفته
و تصویب نشد! البته نگرانی مجلسیان محترم ازگرانی کالاهای عمومی قابل درک است ولی پاک کردن صورت مسأله قابل پذیرش نیست؟ مثلاً چرا مصرف‌کنندگان گاز و فرآورده‌های نفتی نباید هزینه انتقال این محصولات را نپردازند بویژه وقتی که این عدم پرداخت به‌صورت یارانه غنی و فقیر و بیکار و شاغل به‌طورمساوی تقدیم می‌شود؟      

ادامه از صفحه اول
حال آنکه این عدم عدالت قابل حل است و سر آن در کارت سوخت یا به طور کلی انرژی نهفته است.
یا آنکه چرا به جای طرح دوقیمتی کردن عمومی گاز وفرآورده نفتی تفاوت قیمت‌ها را روی کارت انرژی و شناسه محل و مورد مصرف گاز درج نمی‌کنیم. در حالی که کارت‌های انرژی می‌توانند طوری تعبیه شوند که خودروهای گرانقیمت ساخت خارج کل هزینه سوخت را حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل پرداخت کنند و یارانه سوخت فقط برای ماشین‌های کوچک ساخت داخلی باشد.

منبع خبر:

خرید بلیط