مخاطبان اعتراض‌ها

علی شکوری راد
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران

 اگر با انگشت نشانه اتهام را متوجه کسى بکنید،
توجه داشته باشید سه انگشت دیگرتان به سوی خودتان است.
اکنون که تب تند حرکت‌های اعتراضی فرو نشسته است؛ بحث بر سر اینکه کدام عارضه و چرا این تب تند را پدید آورد، همچنان ادامه دارد.
به نظر می‌رسد در مورد وجود نارضایتی عمومی و انگیزه اعتراض، اجماع وجود دارد و تقریباً همه نیز پذیرفته‌اند مردم حق دارند در مورد آنچه موجب نارضایتی آنان شده است، اعتراض کنند. این را نیز تقریباً همه پذیرفته‌اند که مردم می‌توانند برای شنیده شدن اعتراضات، صدای خود را بالا ببرند
و فریاد کنند. ظاهراً غیر از وزارت کشور که متولی صدور مجوز برای اجتماعات و تظاهرات در مکان‌های عمومی است، جریانات مختلف برخی عملاً و برخی به طور نظری بر این عقیده‌اند که نیازی به اخذ مجوز در این مورد نیست
یا نباید باشد. برخی به اصل ۲۷ قانون اساسی استناد می‌کنند و برخی
به وجوب امر به معروف و نهی از منکر و برخی نیز به دنبال انقلاب هستند
و چیزی را مانع آن نمی‌دانند.
در این میان سؤال این است که عامل محرک و

منبع خبر:

خرید بلیط