اعتراض مردم فقط به دولت نبودبا فروکش کردن ناآرامی‌ها، برخی از جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند زمینه اعتراض‌ها را به مسائل اقتصادی و مخاطب معترضان را به دولت تقلیل دهند. این در حالی است که جنس و گستره ناآرامی‌های اخیر نشان می‌داد آنچه هفته گذشته در کشور روی داد، با همه آنچه در 30 سال گذشته اتفاق افتاده است متفاوت است. اما برخی به عمد یا به سهو، این تفاوت را نادیده می‌انگارند و به‌دنبال آن، پاسخ‌های دم دستی و همیشگی را به‌عنوان چاره مطرح می‌کنند. این در حالی است که رئیس جمهوری، دولتمردان و بسیاری از دلسوزان و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور، به کرات تأکید دارند که جنس مطالبات مردم فراتر از دغدغه‌های معیشتی است و به همین دلیل، همه ارکان کشور باید خود را مخاطب اعتراض‌ها فرض کنند و تلاش کنند به دغدغه‌های مردم پاسخ دهند. فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اعتدالی و اصولگرا نیز  قوای کشور را مخاطب اعتراض‌ها می‌دانند، هرچند برخی همچون حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی، فزونی یافتن اعتراض‌ها را طراحی و اقدام دشمن می‌داند.
ترکان: اعتراض‌ها فقط متوجه دولت نبود
اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توس

منبع خبر:

خرید بلیط