اقدامات عملی برای گشایش فضای گفت وگو و اعتراض
به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، 16 نفر از فعالان اصلاح‌طلب در قالب یک بیانیه، به تبیین راهکار های پیشنهادی مقابل اتفاقات پیش آمده پرداختند.
به گزارش «ایران آنلاین»، امضاکنندگان این بیانیه در هشت بند مجزا به طرح دیدگاه‌های خود درباره اتفاقات اخیر پرداخته اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند. دراین بیانیه از عدم پاسخگویی مناسب به این کنش مردم که حتی گاهی حس تحقیرشدگی و یاس ایجاد کرده ، انتقاد شده است.
در ادامه هم بر «فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی» به عنوان دلیل «تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور» اشاره کرده است. امضاکنندگان بیانیه با هشدار درباره ایجاد موج ناامیدی توسط تندروها نوشته‌اند: موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و

منبع خبر: