سناریوهای قیمت بنزین روی میز مجلس

»کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین مخالفت کرد
»دو نرخی شدن بنزین و سوختگیری با کارت شخصی از پیشنهادهایی است که موافقان و مخالفانی دارد

عطیه لباف
 در جریان بررسی قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1397 تنها موضوعی که تا این لحظه قطعی شده این است که قیمت بنزین 1500 تومان برای هرلیتر نخواهد شد. اما هنوز گمانه‌زنی‌ها در این زمینه ادامه دارد. از سهمیه‌بندی گرفته تا ثبات قیمت برای سال آتی.  در عین حال روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین مخالفت کردند. با این حال هیچ کدام از گزینه‌های مختلف و از جمله عدم افزایش قیمت بنزین تا زمانی که قانون بودجه سال 1397 تصویب نشود، نهایی نخواهد بود اما به نظر می‌رسد که یک گزینه راهبردی در بررسی‌های مجلس و دولت نادیده گرفته شده که علی شمس اردکانی کارشناس ارشد حوزه انرژی آن را توزیع عادلانه ثروت
می‌داند.
«نه»  مجلس به بنزین 1500 تومانی
دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین اشاره کرده. از جزئیات این تبصره

منبع خبر: