ارزيابي علي مطهري از حجاب در ايران

نشست بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه حجاب که از سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار شد که طی آن علی مطهری به سخنرانی پرداخت. نایب رئیس مجلس دیروز موضوع حجاب را از زاویه‌ای خاص مورد بحث قرار داد و از افراط و تفریط در موضوعاتی مانند پوشش انتقاد کرد. شهید مطهری پدر نایب رئیس مجلس معتقد بود که حجاب 4 فلسفه به نام آرامش روانی، حفظ ارزش و بالا بردن احترام زن، استحکام پیوند خانوادگی و استواری اجتماع دارد. اکنون علی مطهری هم نگاه پدر را دارد و آن را ترویج می‌دهد چنان‌که می‌گوید: «اگر وضعیت پوشش امروز را با اواخر حکومت پهلوی، مقایسه کنیم می‌بینیم که بهتر شده است، البته مواردی هم وجود دارند که از آن می‌گذرم اما امروز مشکل بزرگی به اسم رعایت حجاب نداریم.» وی با بیان اینکه تعبیر حجاب برای این موضوع شاید کامل نباشد، گفت: «حجاب به معنی پرده نشینی است اما آنچه در اسلام مطرح است بحث پوشش یا ستر است.» وی ادامه داد: «آن طور نیست که زن در اسلام حقوق اجتماعی و حق کار، تحصیل و فعالیت اجتماعی را نداشته باشد اما قرار هم نیست که اختلال میان زن و مرد در امور اجتماعی دیده شود و ما در مساله تحریک جنسی در جامعه آزاد باشیم و بعد بگوییم حالا با این وضعیت چه کار کنیم؟» مطهری با بیان اینکه مرد در طبیعت خود به دنبال تصاحب جسم زن و زن در پی تصاحب قلب مرد است، گفت: «بالاترین لذت برای یک زن این است که ببیند مردی را در دام خود گرفتار کرده و برای یک مرد بیشتر چشم چرانی و تصاحب جسم زن اهمیت دارد اما دسترسی به زن برای مردان نباید آسان نباشد. اگر در اروپا هم می‌بینید که زنان عریان یا نیمه عریان بیرون می‌آیند به دلیل تبلیغات است وگرنه در نیم قرن گذشته اینطور نبوده است، این یک بیماری برهنگی است که در اروپا وجود دارد و به قول دوستی، اسرائیل به دنبال اشاعه آن است.»
راه غلط
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه راهی که اروپا برای آزادی پوشش می‌رود غلط است، گفت: هفته‌ای نیست که در آنجا بحث از آزار جنسی نباشد اما چون آزادی پوشش را جزو آزادی‌های فردی می‌دانند به این سمت نمی‌روند که زنان هم در پوشش خود تجدیدنظر کنند بلکه می‌گویند مردان نباید تعرض کنند. البته که ما هم می‌گوییم مردان نباید تعرض کنند اما زنان هم باید تجدیدنظرهایی در پوشش خود داشته باشند. وی افزود: معمولا در محیط‌هایی که محدودیت‌هایی در جهت پوشش وجود ندارد، عشق‌هایی چون «لیلی و مجنون» و «رمئو و ژولیت» ایجاد نمی‌شود بلکه در محیطی که روابط آزاد نیست این اتفاق می‌افتد. نایب رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره میزان موفقیت جمهوری اسلامی در امر حفظ حجاب و کمبود احتمالی قوانین مربوط به آن، گفت: ما درباره حجاب نیاز به قانون نداریم و همه فقها قبول دارند که غیر از وجه و کفین بقیه بدن زن باید پوشیده باشد. زن نباید در جامعه به صورت محرک ظاهرا شود تا تبعات روانی که در جامعه برای تحریکات جنسی ایجاد می‌شود، ایجاد نشود. مطهری ادامه داد: وقتی ما نمی‌توانیم مانند غربی‌ها مکان‌هایی چون کاباره و نظایرش را داشته باشیم، باید تحریک جنسی در جامعه را به حداقل برسانیم. در قانون مدنی هم بی‌حجابی جرم شمرده شده و اصل این قانون را از رژیم گذشته است. وی تاکید کرد: اینکه روشی که تا به حال در زمینه حفظ حجاب در جمهوری اسلامی داشتیم موفق بوده یا نه، به نظرم موفق بوده و اگر وضعیت پوشش امروز را با اواخر حکومت پهلوی، مخصوصا در شمال تهران مقایسه کنیم می‌بینیم که بهتر است و در مجموع در سراسر کشور وضعیت حجاب نسبت به چهل سال پیش بهتر شده است و البته مواردی هم وجود دارند که از آن می‌گذرم اما امروز مشکل بزرگی به اسم رعایت حجاب نداریم. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: امروز نسبت به حفظ حجاب اجبار آن چنانی هم نیست و خیلی از خانم‌ها هم آن را رعایت نمی‌کنند، یا بخشی از مویشان پیداست، یا اندام‌ نمایی می‌کنند یا با یک ساپورت و بلوز به خیابان می‌آیند که این حجاب نیست اما فشاری هم بر آنان وارد نمی‌شود. مطهری ادامه داد: من نمی‌گویم که اگر حجاب در کشور کاملا رعایت شود، آزار جنسی به وجود نخواهد آمد؛ حتی اگر حجاب صددرصدی هم باشد بازهم انسان‌های بیماری هستند که به آزار جنسی دیگران مشغول شوند اما اینکه زن‌ها به شکل محرک در جامعه ظاهر شوند را همه می‌فهمیم و تشخیص می‌دهیم. حرمسرایی که هارون‌الرشید داشت امروز به شکل دیگری همچنان وجود دارد و برخی از زنانی که می‌گویند حجاب آزاد باشد به دنبال کارهای خود هستند و مردانی که می‌گویند حجاب نباشد و زنان آزاد باشند هم به دنبال کامجویی خود هستند.
بلیط اتوبوس