1000هزار ميليارد تومان سوداگری در خانه خالي لوكس به سنگ خورد

هادی غلامحسینی
معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازي گفت: در حال حاضر 2ميليون و600 هزار خانه خالي و 2ميليون و 100هزار خانه دوم وجود دارد، اين در حالي است كه به هيچ عنوان خانه خالي را نبايد جزو آمارهاي مسكن در نظر بگيريم، زيرا اين خانه‌ها براي نياز واقعي ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش خواهند داد، ضمن آنكه در حال حاضر براي آنها مشتري وجود ندارد. 
به گزارش «جوان» وزير راه و شهرسازي در 21فروردين ۱۳۹۶ ارزش بيش از 2ميليون و500هزار خانه خالي از سكنه را 250ميليارد تومان عنوان كرده بود، اين در حالي است كه با دلار 4هزارو380تومان روز گذشته، ارزش ريالي كنوني خانه‌هاي خالي بالغ بر هزارهزارميليارد تومان (تقريباً معادل بودجه يك سال ايران ) ارزيابي مي‌شود، اما نكته جالب توجه آن است كه صاحبان اين حجم از خانه‌هاي خالي لوكس يا برايشان مهم نيست كه از اين خانه‌ها سود و عايدي داشته باشند يا اينكه اصلاً اين خانه‌ها در شرايط كنوني اقتصاد ايران به فروش نمي‌روند و قدرت خريدي براي اين خانه‌ها در ايران وجود ندارد. ماجراي ميليون‌ها خانه خالي لوكس در ايران زماني جالب توجه مي‌شود كه معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي روز گذشته در پنجمين كنفرانس ملي پژوهش‌هاي كاربردي در مهندسي عمران به طور مجدد به آمار خانه‌هاي خالي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 2ميليون و600 هزار خانه خالي و 2ميليون و 100هزار خانه دوم وجود دارد، وضعيت 19ميليون بد مسكن در سراسر كشور با توجه به آمار خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسكن دارد.   پشت پرده خانه‌های لوکس خالی
در اين بين پيوسته اين سؤال مطرح مي‌شود كه صاحبان خانه‌هاي خالي لوكس موجود در كشور چه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند و اين خانه‌ها با سرمايه خود مالكان و صاحبان خانه‌هاي خالي ساخته و دپو شده‌اند يا اينكه كل يا بخشي از سرمايه لازم جهت توليد بيش از 2ميليون و500 هزار خانه خالي لوكس از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري اخذ شده است و ارتباط خانه‌هاي لوكس خالي از سكنه دپو شده در اقتصاد ايران با چالش‌هاي بخش پولي و بدهي‌هاي معوق و دارايي‌هاي سمي شبكه بانكي چيست؟   خانه خالي را نبايد جزو آمارهاي مسكن در نظر بگيريم
در همين بين مظاهريان با بيان اينكه خانه خالي را نبايد جزو آمارهاي مسكن در نظر بگيريم، تأكيد كرد: اين خانه‌ها براي نياز واقعي ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش خواهند داد، ضمن آنكه در حال حاضر براي آنها مشتري وجود ندارد. مظاهريان افزود: پيش‌بيني ما اين است كه در 10سال آينده از 2ميليون و 600هزار خانه خالي يك‌ميليون و 300هزار خانه خالي كنوني وارد بازار شود كه بايد نياز به بازسازي را نيز به آمارهاي موجود اضافه كنيم.حامد مظاهريان با اشاره به اينكه حدود 30درصد جمعيت ايران در بافت فرسوده به سر مي‌برند، گفت: تأمين مسكن در نقاط مختلف كشور و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و پيش‌بيني شده تا پايان برنامه ششم، 66هزار هكتار از بافت‌هاي فرسوده شهري با 123هزار ميليارد تومان بهسازي و ساماندهي شوند. وي افزود: در حال حاضر سهم مسكن از اشتغال مستقيم 12درصد است.    آخوندي: خانه‌های خالی لوکس با هدف سوداگری ساخته شدند که محقق نشد
براي روشن شدن ابعاد موضوع خانه‌هاي لوكس خالي از سكنه‌اي دپوشده‌اي كه به فروش نمي‌رود، بد نيست نگاهي به اظهارات گذشته وزير راه و شهرسازي داشته باشيم.  وزير راه و شهرسازي عباس آخوندي ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ در همايش سالگرد افتتاح حساب صد امام، اظهار داشت: تعداد خانه‌هاي خالي سال 90 يك‌ميليون و 660هزار واحد بود كه در سال‌های 90 تا 95 آمار خانه‌هاي خالي به 2ميليون و 587هزار واحد رسيد. اين آمارها بيانگر اين است كه 2ميليون خانه خالي ساخته و سرمايه‌گذاري شده با نرخ بهره‌وري صفر و بيشتر خانه‌هاي خالي واحدهاي لوكس و گرانقيمت هستند و امكان خريد ندارند. وي ادامه داد: در تهران در سال 90 تعداد خانه‌هاي خالي327هزار واحد و درسال 95 به 490خانه خالي رسيد كه ظرف پنج سال 160هزار خانه خالي در تهران اضافه شده است. 
وي ادامه داد: اگر يك واحد را حدوداً 350ميليون تومان در نظر بگيريم براي 2ميليون واحد خالي 250ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بدون بهره‌وري شده است. هزينه‌اي كه براي ساخت خانه‌هاي خالي بيش از دوبرابر كل ارزش بورس است زيرا كل ارزش شركت‌ها در بورس حدود 110ميليارد دلار است. وي ادامه داد: اين آمارهاي ارائه شده در حالي است كه 19 ميليون بد مسكن در ايران وجود دارد. وي ادامه داد: 9/3واحد مسكوني در مقابل 7/2خانوار در تهران وجود دارد كه بيش از 50درصد آن در بالاشهر تهران در مناطق یک، 2، 4، 5 و 22 هستند. پروانه‌هاي ساختماني عمدتاً براي سوداگران و تجارت صادر شده‌اند نه براي سكونت.
خرید بلیط