پورابراهیمی: ارزش سهام عدالت يك خانواده 5 نفره بين 5 تا 7 ميليون تومان است

هادی غلامحسینی

در حالي كه حدود 50 ميليون نفر از مردم ايران مشمول سهام عدالت هستند و ارزش پرتفوي سهام عدالت بيش از 60هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: فكر مي‌كنم بر اساس دستور آقاي روحاني به معاونانشان و اقداماتي كه انجام مي‌شود ظرف دو هفته آينده لايحه آزادسازي سهام عدالت توسط دولت به مجلس ارائه شود. 
به گزارش «جوان» سهامدار كردن مردم جهت تقويت مالي آنها و سهيم كردن مردم در ثروت طرحي بود كه از سال‌ها پیش به اجرا درآمد و هم اكنون زمان تعيين تكليف مديريت توأم با مالكيتش فرا رسيده، اين در حالي است كه سهام بيش از 50شركت سودده موجود در اقتصاد ايران مشمول سهام عدالت است و ارزش كنوني اين پرتفوي بيش از 60هزار ميليارد تومان ارزيابي شده است.  در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي داوراني رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره موضوع آزادسازي سهام عدالت گفت: ضرورت آزادسازي سهام عدالت در جلسه رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس با رئيس‌جمهور مطرح شد، با اين مفهوم كه بايد مالكيت سهام عدالت بعد از 11 سال به طور واقعي به مردم ارائه شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: رئيس‌جمهور درباره آزادسازي سهام عدالت نظر بسيار موافقی داشتند و فكر مي‌كنم بر اساس دستور آقاي روحاني به معاونانشان و اقداماتي كه انجام مي‌شود ظرف دو هفته آينده لايحه آزادسازي سهام عدالت توسط دولت به مجلس ارائه شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: تأخير در ارائه لايحه مربوط به آزادسازي سهام عدالت باعث شد كار جدي در اين بخش صورت نگيرد. پورابراهيمي افزود: در صورت ارائه لايحه آزادسازي سهام عدالت به مجلس اين لايحه با فوريت از سوي نمايندگان مجلس و كميسيون اقتصادي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، البته پس از تأكيدات رئيس‌جمهور در خصوص ارائه لايحه، پيش‌نويس لايحه آزادسازي سهام عدالت به صورت غيررسمي به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال شده است.
وي ادامه داد: در راستاي جلسه ديروز، با مديران ارشد بازار سرمايه در كميسيون اقتصادي مجلس نشستي در خصوص آزادسازي سهام عدالت و راهكارهاي فني و عملياتي انجام اين مهم برگزار و تأكيد شد كه سهام عدالت بايد به نحوي در دست مردم باشد كه 50ميليون نفر از مردم كه داراي اين سهام هستند، بتوانند به آساني آن را معامله كنند.   نظر مساعد رئيس‌جمهور در خصوص آزادسازي سهام عدالت
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: آزادسازي سهام عدالت نيازمند توجه به حوزه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در بازار سرمايه و استفاده از روش‌هاي صحيح است تا بيشترين انتفاع به مردم برسد و تلاش خواهد شد ظرف 10 روز آينده پس از لحاظ نظر متخصصان و كارشناسان اقتصادي در كميسيون اقتصادي جمع‌بندي‌هاي كميسيون نيز انجام شود. پورابراهيمي افزود: پيش‌بيني مي‌شود با نظر مساعد رئيس‌جمهور در خصوص آزادسازي سهام عدالت و پيگيري‌هايي كه از سوي مجلس و دولت انجام خواهد شد، بتوانيم براي 22 بهمن خبر خوبي در اين رابطه به مردم بدهيم و تا پايان سال اين سهام آزاد و ارزش‌گذاري شود و مردم مالك واقعي آن شوند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود ارزش هر برگه سهام عدالت بعد از آزادسازي سهام عدالت حدوداً بين يك تا 5/1ميليون تومان باشد كه بر اين اساس ارزش سهام عدالت يك خانواده پنج نفره حدوداً بين 5تا 5/7ميليون تومان مي‌شود.
خرید بلیط