نگرانی‌های امروز جامعه مدنیمحمد مطلق
روزنامه‌نگار
اگر تا همین اندازه قبول کنیم که همه جمعیت حاضر در خیابان نه اراذل و اوباش یا عامل موساد و سیا و ام‌ای 6 و عربستان،
بلکه خواهران و برادران و پدران رنجدیده ما هستند و حساب‌شان از برخی تندروهای قانون‌شکن جداست، نیمی از راه را برای آشتی ملی رفته‌ایم. اگر تا همین اندازه قبول کنیم که جمعیت
کف خیابان همان محرومانی هستند که از سال 84 تا 92
همه شیره زندگی آنها مکیده شد و از سال 92 تا همین چند روز پیش، از سوی رسانه‌ها و تریبون‌های افراطی، مورد حمله امواج ناامیدی بوده‌اند به کلید حل معما رسیده‌ایم. اگر قبول کنیم که قاطبه مردم ایران خواستار اصلاح ساختارها و روابط قدرت
و قوانین برای رفع فساد و انسداد هستند و اگر بپذیریم آنچه را که جامعه اصلاح‌طلب و جامعه مدنی ایران می‌خواهد، الزاماً جناحی سیاسی به نام اصلاح‌طلبان نمایندگی نمی‌کنند، دیگر ، خوانش عصیان و تمرد از اعتراض ها کمرنگ می شود.
1- بپذیریم که لااقل بخش عمده‌ای از آنچه امروز در خیابان‌ها شاهدش هستیم،
ثمره تلخ درختی است که جدی نگرفتن اغلب مطالبات منطقی و قانونی مردم
آن ر

منبع خبر: