نسخه‌های جهانگیری برای معضلات پایتخت


معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: ساماندهی تهران محدود به مناطق 22 گانه این شهر نیست و برای حل مشکلات پایتخت لازم است که تصمیماتی برای شهر تهران و پیرامون آن اتخاذ شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه ساماندهی تهران بزرگ و در راستای اجرای قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران، با تاکید بر اینکه ساماندهی شهر تهران در وهله نخست نیازمند برخورداری از شناخت دقیق و جامع‌الاطراف نسبت به تهران بزرگ است، اظهار داشت: پس از آنکه شناخت دقیقی از تهران بزرگ حاصل شود حتماً قادر خواهیم بود ساماندهی شهر تهران را نیز بهتر انجام دهیم.
وی به نظرات مختلف کارشناسان برای حل مسائل و مشکلات تهران اشاره کرد و افزود: دو دیدگاه متفاوت برای حل مسائل و مشکلات تهران از سوی کارشناسان که یکی انتقال پایتخت و دیگری ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ است مطرح می شود که لازم است دبیرخانه شورا هر دو دیدگاه را مورد بررسی دقیق و علمی قرار دهد و برای تصمیم گیری نهایی به جلسه شورای عالی ارائه کند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران به معنای آنست که باید برای همه مسائل تهران بزرگ یعنی تهران و مناطق اطراف آن چاره اندیشی کنیم، خاطر نشان کرد: ساماندهی تهران محدود به مناطق 22 گانه این شهر نیست و برای حل مشکلات تهران لازم است که تصمیماتی برای شهر تهران و پیرامون آن اتخاذ شود.
جهانگیری بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی ساماندهی شهر تهران تاکید کرد و گفت: تهران با وجود آنکه از امکانات بیشتری نسبت به سایر استان ها برخوردار است اما از مسائل متعددی نیز رنج می برد و لازم است که تصمیمات راهگشایی اتخاذ کنیم تا سطح کیفیت زندگی در تهران ارتقاء پیدا کند و مسائل موجود برطرف شود.
وی با تاکید بر لزوم نهایی شدن آیین نامه ساماندهی تهران بزرگ گفت: آیین نامه ساماندهی تهران بزرگ باید به سرعت تدوین و نهایی شود که برای این کار لازم است هماهنگی لازم میان دستگاه های مرتبط با محوریت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص مطالعات طرح ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ، بر ضرورت تکمیل این مطالعات تاکید کرد و گفت: یافته های این طرح مطالعاتی باید در دبیرخانه شورا و با حضور دستگاه های مرتبط به دقت مورد بررسی قرار گیرد و برای راهکارهای اجرایی و تامین مالی اجرای طرح ها برنامه ریزی شود.

خرید بلیط