نور اميد براي صلح در شبه جزيره کره در سال نو


تحريريه چاينا ديلي
براي "مون جائه اين" رئيس جمهور کره جنوبي پيام سال نوي "کيم جونگ اون" يک هديه سال نو بود. اگرچه در گذشته عملکرد کره جنوبي با ادعاهاي اش به عنواني کشوري محترم در تناقض بوده‌اما اکنون چين به عملکرد شبه جزيره کره براي مذاکرات صلح احترام قائل است. درحاليکه مخالفت آمريکا با کره شمالي بحث درباره‌امکان درگيري نظامي‌را افزايش داده بود شايد پيشنهاد کره شمالي براي مذاکره صلح در جريان بازي‌هاي المپيک زمستاني نشانه اي از حسن نيت اين کشور بود. در مقابل کره جنوبي خواستار توقف مانور نظامي‌ آمريکا در جريان اين بازيها شد تا فرصت مذاکره ايجاد شود. با وجود تهديد‌هاي آمريکا "کيم جونگ اون" نسبت به مذاکره با کره جنوبي براي حل بحران شبه جزيره کره ابراز تمايل کرده است. اگرچه احتمال ادغام دو کره در دوران کيم جونگ اون دوراز ذهن مي‌رسد اما اين پيام مي‌تواند روابط سئول و پيونگ يانگ را احيا کند و از گسترش تنش جلوگيري کند. اگرچه درباره شاخه زيتون و درخواست مذاکره سئوالات بسياري مطرح است دنيا به بازيهاي المپيک زمستاني به عنوان راهي براي بحث درباره صلح مي‌نگرد.
ترجمه : فاطمه مهتدي
خرید بلیط