باز هم یک رسانه قربانی بی‌پولی شد «جامعه فردا» به امروز نرسید

انتشار روزنامه «جامعه فردا» متوقف شد
روزنامه «جامعه فردا» پس از انتشار 52 شماره به دلیل محدودیت منابع مالی متوقف شد.
مدیر مسئول روزنامه جامعه فردا با تایید این خبر به ایلنا گفت: روزنامه «جامعه فردا» به دلیل مشکلات مالی از فردا دیگر منتشر نمی‌‌شود.
«داود باقری» ادامه داد: در صورتی که مشکلات مالی روزنامه حل شود، دوباره به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد حمایت‌های لازم برای ادامه فعالیت این نشریه صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچگونه امکاناتی از سوی هیچ فرد یا ارگانی به این روزنامه نشد و از این‌رو به دلیل مشکلات مالی ناچار به توقف فعالیت شدیم.
خرید بلیط