عجب مرد هنرمندیم!

هومن جعفری- تحقیقات نشان می‌دهد که از هر دو یونانی، یک نفر به دولت بدهکار است! در ایران قصه فرق می‌کند. اینجا تحقیقات نشان داده که از هر دو نفر ایرانی:
یک نفر ادعا می‌کند که پیمانکار شهرداری بوده ولی قالیباف پولش را نداده!
یک نفر ادعا می‌کند که اگر ترافیک تهران را به او بسپارند سه ماهه حلش می‌کند!
یک نفر ادعا می‌کند که قبلا کارخانه داشته ولی الان دارد با موتور کار می‌کند!
یک نفر ادعا می‌کند که شناسنامه‌اش سفید است و هرگز رای نداده و پنج دقیقه بعد هم در اینستاگرام از اینکه به روحانی رای داده اظهار پشیمانی یا شادی می‌کند!
یک نفر ادعا می‌کند که دست همه توی یک کاسه است!
همه هم اعتقاد داریم اینها همه کار خودشان است!
نتیجه اخلاقی: خود نق می‌زنیم و خود شادیم! عجب مرد هنرمندیم!
خرید بلیط