فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس

کامیار-نشست شورای همکاری خلیج فارس در غیاب سران چهار کشور عضو در کویت، نه تنها به حل اختلافات داخلی به ویژه با قطر منجر نشد بلکه آغاز روند فروپاشی این شورا را به نمایش گذاشت. روزسه شنبه کویت میزبان سی وهشتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس بود. پیش از برگزاری این نشست گزارش های زیادی از حضور پادشاه عربستان و امیر قطر در این نشست و احتمال عذرخواهی تمیم بن حمد از ملک سلمان وحل اختلافات منتشر می شد اما غیبت پادشاه و ولیعهد عربستان و همچنین غیبت سران امارات، بحرین و عمان در نشست کویت نشان داد که اختلافات همچنان باقی است.گزارش ها حاکی است که سردی حاکم بر فضای این نشست که در آن به جز امیران کویت و قطر، هیئت های دون پایه ای شرکت کرده بودند، سبب شد تا فقط پس از گذشت 15 دقیقه از نشست، شیخ صباح الاحمد الصباح با دلخوری پایان نشست را اعلام کند در حالی که قرار بود این نشست دو روزه باشد.  هر چند ممکن است غیبت پادشاه عربستان در این نشست به دلیل موضع بی طرفانه کویت در برابر تنش در روابط دوحه- ریاض بوده است اما اختلافات ارضی ومرزی میان ریاض و کویت و همچنین اختلافات دو کشور در خصوص میادین نفت در حوزه های مشترک نیز در این مسئله بی تاثیر نیست. شیخ صباح از ماه ژوئن در تلاش بوده است برای پایان دادن به مناقشه میان عربستان سعودی، امارات و بحرین سه عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس با قطر دیگر عضو این شورا، میانجی گری کند که این تلاش ها به شکست منجر شد.اکنون به نظر می رسد سی وهشتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس سرآغازی برای فروپاشی این شورا بوده است چرا که یک روز پیش از آغاز به کار نشست، سران شورای همکاری خلیج فارس، امارات اعلام کرده بود به همراه عربستان سعودی «کمیته مشترکی» برای همکاری‌ بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و نظامی تشکیل داده است که این می تواند جایگزینی برای شورای همکاری باشد.اکنون می توان پیش بینی کرد که امارات وعربستان در یک سو وقطر و کویت وعمان هم در سوی دیگر قرار گرفته اند و چه بسا با توجه به رفتار محمدبن سلمان ولیعهد عربستان، در آینده اختلافات  ارضی ومرزی عربستان با قطر وکویت به درگیری های نظامی میان دو طرف منجر شود.
بلیط اتوبوس