افق روشن مذاکرات تعیین رژیم دریای خزر

ابراهیم رحیم‌پور
معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
جدیدترین مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در حالی در مسکو برگزار شد که پنج کشور ساحلی درباره حدود 90 درصد متن کنوانسیون به تفاهم رسیده‌اند. ذات این رژیم حقوقی بر مبنای تعیین قانونمندی میان کشورها برای بهره‌گیری از سطح آب و بستر دریاست. در این چارچوب قانونمندی، ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی، تأمین امنیت، حفظ محیط زیست و همکاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از این موضوعات در چارچوب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طرح می‌شود و شماری هم در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه جای می‌گیرد که تاکنون هشت موافقتنامه به امضا رسیده و 12 موافقتنامه دیگر هم در دست مذاکره است که قرار است به امضای کشورها برسد. یکی از موضوعات بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران مسأله تأمین امنیت دریای خزر است. مقایسه فضای حاکم بر این دریا با فضای حاکم بر آبهای خلیج فارس نشان می‌دهد که بسترهای لازم برای ایجاد و حفظ امنیت دریای خزر تا چه اندازه مهیاست. در دریای خزر نه تنها هیچ برخورد نظامی وعبور و مرور نیروهای خارجی از جمله نیروهای ام

منبع خبر: