نشاط سیاسی در روزهای بهاری دانشگاه

»فعالان سیاسی از طیف های مختلف در آستانه 16 آذر میهمان دانشگاه های کشور بودند
»نمایندگان تشکل های دانشجویی در گفت وگو با «ایران» از ضرورت استقلال دانشگاه ها گفتند
»وزیر کشور: سالی 500 مراسم دانشجویی در دولت تدبیر و امید برپا شده است
   4و   13

منبع خبر: